Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners & Ondernemers > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. Bij de uitvoering van de Wmo wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht van burgers en de samenleving. Dit betekent dat iedereen die hulp of zorg nodig heeft, dat in eerste instantie probeert zelf op te lossen. Als u hulp nodig heeft, vraagt u eerst familie, vrienden of buren. Als u er samen niet uitkomt, kunt u in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning vanuit de gemeente. De Wmo adviseur zoekt samen met u naar een oplossing voor uw hulpvraag. Samen met u wordt gekeken of u ondersteuning kunt krijgen van de gemeente in de vorm van advies, doorverwijzing naar een hulpverlener, of eventueel in de vorm van een maatwerkvoorziening.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor alle mensen, jong of oud, met:

  • een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • geestelijke problemen

En die als gevolg daarvan een belemmering ervaren op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer.

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

U kunt zich melden bij de gemeente of bij het Sociaal team bij u in de buurt. We zijn tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar via 0251-256 256. Er kan ook online een aanmelding worden gedaan. 

Doet u een hulpvraag voor uzelf? Dan heeft u DigiD nodig. Let op, u moet inloggen via de DigiD app of SMS-code. Heeft u een hulpvraag voor een ander? Dan kan dat zonder DigiD. 

 Online melden  

Binnen 2 weken neemt één van onze Wmo-adviseurs contact met u op. Samen met u bespreken wij hoe wij u het beste kunnen helpen en kijken wij of er een aanvraag voor ondersteuning vanuit de gemeente gedaan moet worden. Is dat het geval dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing hierover (beschikking). Daarna gaan we de zorg organiseren. Als u deskundige hulp kunt gebruiken bij het gesprek zelf of om uw gesprek voor te bereiden, neem dan contact op met Socius Maatschappelijk Dienstverleners of de Stichting Mee & de Wering. Deze hulp is gratis.

Beverwijkwijzer

In de Beverwijkwijzer vindt u veel praktische informatie en contactgegevens van organisaties die u kunnen helpen bij zorg, ondersteuning, welzijn en wonen. 

Beverwijkwijzer
 

Het gesprek

Het gesprek gaat over uw situatie, waar u tegenaan loopt en wat er nodig is om verder te helpen.  Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. U kunt ook gebruik maken van deskundige hulp om uw gesprek voor te bereiden of voor ondersteuning tijdens het gesprek met Socius Maatschappelijk Dienstverleners of maak een afspraak met de Stichting MEE & de Wering. U kunt bellen of mailen voor deze gratis ondersteuning. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken wat u zelf nog kunt doen of met hulp van familie of buren. De Wmo adviseur kijkt ook of er algemene voorzieningen zijn die u helpen, bijvoorbeeld een maaltijdservice, maatjesproject of de boodschappen- en klussendienst. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur en de met u gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Wanneer komt u in aanmerking voor een individuele voorziening?

Wanneer blijkt dat de eigen mogelijkheden geen of niet voldoende oplossing bieden, komt u wellicht in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een op uw situatie en behoeften afgestemd geheel van diensten. Dit zijn bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassing(en), vervoersvoorziening, een rolstoel of begeleiding.

Persoonsgebonden budget of voorziening in natura?

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, is er zorg in natura of zorg met een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een voorziening in natura zorgt de gemeente ervoor dat u de beschikking krijgt over de benodigde voorziening of dienst. De voorziening wordt door de gemeente rechtstreeks aan de leverancier betaald. Met een persoonsgebonden budget ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarmee u, onder bepaalde voorwaarden zoals een motivering van uw keuze, zelf uw voorziening of dienst kunt (in)kopen. De mogelijkheden met de bijkomende voorwaarden wordt door de Wmo adviseur met u besproken.

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden, begeleiding (individueel of dagbesteding), kortdurend verblijf, vervoersvoorzieningen (scootmobielen, driewielfietsen, handbikes) en woonvoorzieningen (trapliften, douch/toiletstoelen, drempelhulpen en andere woningaanpassingen) wordt een eigen bijdrage gevraagd. De Wmo consulent bespreekt dit met u. De inning van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het Centraal administratiekantoor. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,00 per  maand per huishouden ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt.

Waar kunt u met uw vragen terecht?

U kunt met uw vragen terecht bij de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk, telefoon 0251-256256 of bij het Sociaal team. Klik op onderstaande button voor alle informatie over ons Sociaal team

Sociaal team

Vragen over mantelzorg

Bent u mantelzorger of familie en/of vriend met vragen op dit gebied, kijk dan op www.maatjez.nl (088-9957788) voor ondersteuning.

Wmo-taxi

Sinds 2017 wordt het Wmo-taxi vervoer verzorgd onder de naam RegioRijderMet RegioRijder kunnen mensen met indicatie voor de Wmo-taxi reizen naar elke bestemming die op maximaal 25 kilometer hemelsbreed van het woonadres ligt. 

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk