Verkeer en vervoer

Home > Inwoners & Ondernemers > Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Bekijk de actuele wegwerkzaamheden in de gemeente Beverwijk of Noord-Holland op www.nhbereikbaar.nl. Actuele verkeersinformatie vindt u op www.ijmondbereikbaar.nl, 9292.nl, www.ns.nl en www.connexxion.nl. Op het station van Beverwijk kunt een OV-fiets huren, zie www.ov-fiets.nl.

Bijzondere transporten

Het is verboden goederen te transporteren die niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van transport. Hierbij kunt u denken aan goederen die de maximale lengte of breedte overschrijden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen.

Gevaarlijke stoffen

Vervoerders van routeplichtige stoffen zijn verplicht zich aan de routering en bebording gevaarlijke stoffen te houden. Doet u dat niet dan kunt u een boete krijgen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet o.a. in samenwerking met het KLPD (Koninklijke Landelijke Politiediensten) en de VROM-inspectie toe op een juist transport van gevaarlijke stoffen. Voor vervoer van routeplichtige stoffen buiten de vastgestelde routes in Beverwijk moet op tijd en schriftelijke ontheffing worden aangevraagd bij http://www.odijmond.nl.

Geslotenverklaring voor vrachtwagens

In Beverwijk gelden op enkele wegen en straten specifieke beperkingen voor vrachtverkeer en grote/brede voertuigen. (beperkingen vrachtverkeer -pdf-)

Laden en lossen

Als u wilt laden en lossen zijn er bij de winkelgebieden speciale laad/losvoorzieningen gemaakt.

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk