Subsidieregeling ondernemers

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidieregeling ondernemers

Subsidieregeling ondernemers

Het college nodigt u hierbij uit tot het indienen van nieuwe subsidieaanvragen binnen de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voor het jaar 2020. Deze kunnen in de periode tot 1 oktober 2019 aan de gemeente Beverwijk worden toegestuurd.

In afwijking met voorgaande jaren heeft het college het voornemen om het toe te kennen subsidiebedrag in 2020 te verhogen naar in totaal € 240.000. Dat was voorheen € 180.000 per jaar. Concreet betekent dat, dat voor de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2020 een zogenaamd ‘subsidieplafond’ geldt van € 240.000.

Het openstellen van de Aanjaagregeling vindt plaats onder het voorbehoud dat ook de Beverwijkse gemeenteraad nog instemt met het voortzetting van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2020. Het college heeft hiervoor een voorstel ingediend waarover de raad op 26 september 2019 een besluit neemt. De Raadscommissie heeft op 5 september het voorstel als hamerstuk ter behandeling aan de raad aangeboden.

Ondernemersklimaat

De adviescommissie bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging vanuit het lokale bedrijfsleven met deelnemers vanuit verschillende ondernemerscollectieven. Op basis van de verordening ‘Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk’, waarin beoordelingscriteria staan voor de verdeling van het subsidiebudget, komt de commissie met een integraal en onderbouwd advies over het toekennen van de middelen. Dit advies wordt aangeboden aan het college van b&w. Het college betrekt het commissieadvies bij de besluitvorming en de uiteindelijke beslissing over de verdeling van het beschikbare subsidiebudget.

Aanvragen Aanjaagregeling


Nieuwe aanvragen kunnen tot 1 oktober 2019 ingediend worden. Aanvragen die hiervoor of hierna binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Ondernemerscollectieven kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor:

  • evenementen
  • acties en promotieactiviteiten
  • keurmerken
  • cursussen

De activiteiten moeten een heel gebied of hele branche ten goede komen.

Werkwijze

De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie met vertegenwoordigers uit:

  • het centrum
  • de wijkwinkelcentra
  • de industriegebieden
  • Wijk aan Zee
  • de woonboulevard
  • de horeca

Het verslag van de commissie is openbaar. De uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en wethouders. 

Meer informatie

Ondernemerscoördinator Inge Reijmer (0251) 256 256..

Downloads

Subsidieverordening aanjaagregeling

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk