Stop afvaldump in gemeente Beverwijk

Home > Inwoners & Ondernemers > Stop afvaldump in gemeente Beverwijk

Stop afvaldump in gemeente Beverwijk

Stop afvalvuildump is gestart, omdat er in Beverwijk al jaren grofvuil dumpingen zijn bij de ondergrondse containers. De dumpingen zijn bijvoorbeeld kartonnen dozen, aquariums, matrassen en meubels. We werken samen met PreWonen, WOONopMAAT en HVC. Met ieders hulp slaagt het project. U woont toch graag in een schone buurt?

Grofvuildumpingen

Gedumpt afval zorgt voor een vieze buurt en verloedering. Ook trekt het veel ongedierte aan, vanwege voedselresten. Spelende kinderen kunnen daarnaast in aanraking komen met scherpe onderdelen, rondslingerend glas en gevaarlijke stoffen. Wonen in een vervuilde buurt geeft een negatief gevoel en een gevoel van onveiligheid. Misschien niet bij uzelf, maar wel bij anderen en we houden graag rekening met elkaar.

Grofvuildumpingen opruimen kost veel geld. Het lijkt er misschien op dat het plaatsen van afval naast de ondergrondse containers hoort, omdat het wordt weggehaald. Maar dat zijn dus aparte opdrachten die de gemeente aan HVC geeft. Hiervoor wordt dus extra betaald. Deze kosten moeten betaald worden uit de afvalstoffenheffing, door u dus. Hoe meer dumpingen er plaatsvinden, hoe hoger deze kosten worden. Grofvuil hoort ook niet in de containers, de containers zijn voor vuilniszakken met restafval. Een makkelijke regel om te onthouden is: past het er niet in, dan hoort het er ook niet in.

Acties

In de periode van november 2018 tot en met april 2019 gaan we diverse acties verspreid door de hele gemeente inzetten om grofvuildumpingen te verminderen.

  • HVC gaat afvaldumpingen opruimen. Met deze actie belonen we mensen die netjes hun afval aanmelden bij HVC om op te laten halen of het wegbrengen naar het afvalbrengstation, met een schone omgeving. Met het opruimteam maken we de straten schoon en hopen we dat het ook schoon blijft. U kunt aan het opruimteam meer informatie vragen over het aanbieden van afval.
  • We ruimen natuurlijk niet alleen op. Handhavers gaan met het HVC team mee, de wijken in. We willen er namelijk ook achter komen wie afval heeft gedumpt. Er is voor deze mensen dan kans een boete te krijgen. 
  • Afvalcoaches zijn ook aanwezig bij het opruimteam om actief informatie te geven over de afvalaanbiedregels. Bewoners ontvangen een flyer, waarop in meerdere talen beschreven is hoe bewoners hun grofvuil en restafval horen aan te bieden.
  • We kijken of er containers zijn die verplaatst moeten worden, zodat het geen logische dumpplek meer is.
  • Sommige containers gaan we omgeven met meer groen, zodat het grijze tegelplateau kleiner wordt en de plek er mooier uitziet.
  • We sluiten aan bij diverse bewonersinitiatieven die er al lopen. We gaan in gesprek met bewoners over de wensen rondom het verminderen van de afvaldumpingen.
  • Verder kijken we welke acties op welke plekken nog meer nodig zijn.

Dit alles moet leiden tot minder afvaldumpingen. In oktober doen we een nulmeting van de afvaldumpingen. De maanden november 2018 tot en met april 2019 zijn proefmaanden. Daarna gaan we naar de gemeenteraad met de resultaten. De middelen en extra inzet lopen door tot een gemeenteraadsbesluit wat in september 2019 wordt verwacht.

Wat u zelf kunt doen

Zorg dat u grofvuil op een juiste manier weggooit en niet naast de containers in uw straat of in andere straten plaatst. U kunt grofvuil brengen naar het afvalbrengstation BUKO bedrijvenpark 1. Of u kunt gratis een aanhanger lenen www.hvcgroep.nl/aanhanger. Als u grofvuil niet kunt wegbrengen, kan HVC het ophalen. U kunt telefonisch een afspraak met HVC maken via 0800-0700. HVC komt dan binnen 10 werkdagen grofvuil ophalen op de afgesproken plek. Heeft u een bedrijf? Dan moet u een contract sluiten met een afvalinzamelaar om uw bedrijfsafval weg te gooien.

Zijn uw spullen nog goed? Denk dan aan de kringloopwinkel Noppes aan de parallelweg 10. U kunt uw spullen daarnaartoe brengen of Noppes kan het bij u ophalen. Als spullen naast de container hebben gestaan, is het vies geworden door de buitenlucht en misschien door honden die hun behoeften ertegen aan hebben gedaan. Spullen zijn dan niet meer bruikbaar voor anderen. Heeft u kledingstukken die u weg wilt doen, breng dit dan naar het Leger der Heils aan de Geysendorfferlaan 4A. Via Marktplaats bestaat ook de mogelijkheid om spullen tegen een vergoeding te verkopen of gratis op te laten halen.

En ziet u dat er gedumpt wordt of dat er spullen naast de container staan? Spreek uw buren hierop aan en vertel hoe het weggooien van grofvuil wel moet. Zijn het bedrijven die dumpen? Geef dat dan door aan de gemeente.  Grofvuil hoort in ieder geval niet in of naast de ondergrondse containers, die zijn voor vuilniszakken met restafval. Via de app VerbeterdeBuurt kunt u melding doen van dumpingen. Wilt u zich ontfermen over een container? Neem dan contact op met de gemeente en spreek samen af wat u kunt doen en wat de gemeente dan voor u terug kan doen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram