Rioolwerkzaamheden Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof

Home > Inwoners & Ondernemers > Rioolwerkzaamheden Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof

Rioolwerkzaamheden Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof

In de Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Het bestaande riool dateert uit de jaren 50 en verkeert in slechte staat. De werkzaamheden staan gepland voor voorjaar 2019. Het nieuwe riool betreft een dubbel rioolstelsel, één buisstelsel voor vuilwater en één buisstelsel voor regenwater.

Maatregelen tegen de wateroverlast

De gemeente Beverwijk is op veel plaatsen bezig om maatregelen te nemen tegen de wateroverlast. Door klimaatverandering komen namelijk vaker dan vroeger hevige regenbuien voor. Om te voorkomen dat woningen schade ondervinden van wateroverlast wordt onder de weg een speciaal pakket aangelegd dat water kan bergen. Door het groen iets te verlagen, stroomt bij hevige neerslag het water weg naar de groenstroken voordat het de woningen of kelders instroomt. Dit draagt er toe bij dat Beverwijk droge voeten houdt bij hevige neerslag. De huidige inrichting van de groenstroken met gras, bomen, heesters en ruimte voor spelen verandert niet of nauwelijks.

Herinrichting

De rioolwerkzaamheden en de maatregelen tegen de wateroverlast betekenen dat de hele straat moet worden opgebroken. Op 18 december 2018. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting. Het DO vindt u bij Downloads.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp

Op woensdag 27 juni 2018 is een inloopavond gehouden waarop het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting is toegelicht. Tijdens de inloopavond zijn vragen gesteld over het plan en zijn tips en suggesties gedaan voor het herinrichtingsplan. Op basis van deze reacties en vragen is het VO waar mogelijk, aangepast tot DO.

Definitief Ontwerp

Het DO en de inspraakreacties – en wat daarmee is gedaan - vindt u onder Downloads. Het DO houdt kort samengevat het volgende in:

  • nieuwe gebakken klinkers in de Narcissenstraat
  • nieuwe trottoirs
  • profiel aanpassingen in de straat (zie ontwerp)
  • maatregelen voor het weren van fietsers die over het trottoir rijden bij Warande 83
  • geen extra parkeerplaatsen in het Begoniahof
  • inrit parkeerterrein Elzenlaan verplaatst van de Plantage naar de Elzenlaan
  • nieuwe energie zuinige openbare verlichting in de straten

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk