Participatieraad

Home > Inwoners & Ondernemers > Participatieraad

Participatieraad

De Participatieraad bestaat sinds 1 april 2018. Ze bestaat uit inwoners die samen met de gemeente aan de slag gaan. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeente. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken.

Leden participatieraad Beverwijk

  • Ronald Brantjes, voorzitter
  • Barbara Rietkamp, secretaris
  • Cor Hienkens, penningsmeester
  • Ada Beijerbergen, lid
  • Ankie Poen, lid
  • Cees Hamers, lid
  • Gerrie Lischer, lid
  • Leen Wieringa, lid
  • Willem Paardekooper, lid

Kijk, hier zijn we

Wij zijn de Participatieraad van Beverwijk. Een groep van onafhankelijke burgers. Wij willen dat inwoners eerder meedenken over voorzieningen die nodig zijn om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen. Wij geloven er in dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken. Dus gaan wij een brug slaan tussen betrokken burgers, welzijns-/zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente.

Waar gaat het over?

De gemeente heeft belangrijke taken op het gebied van sociale voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, ondersteuning bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over het samen optrekken voor een sociale leefomgeving.

Waarom?

We weten dat veel inwoners ervaring hebben met het gebruik maken van sociale voorzieningen. Dat er goede ideeën zijn over hoe de gemeente haar inwoners hierbij kan ondersteunen. En ook dat inwoners elkaar graag ondersteunen en weten wat ze hierbij nodig hebben. We geloven er sterk in dat de gemeente haar werk beter kan doen als zij de ideeën van zoveel mogelijk burgers in een vroeg stadium hoort. Dan kunnen er vervolgens betere plannen gemaakt en uitgevoerd worden.

Wat gaan wij doen?

Wij willen burgers, welzijns-/zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact brengen. Om gezamenlijk over belangrijke thema’s in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, hulp in de thuissituatie, activiteiten voor jongeren. Zodat er samen plannen gemaakt worden waar inwoners echt iets aan hebben en iedereen mee kan blijven doen in zijn of haar woonomgeving.

Wij van onze kant zullen het overleg zo goed mogelijk gaan organiseren, bijvoorbeeld aan de overlegtafel, of digitaal, of via een peiling. En we zullen u regelmatig informeren over de voortgang. Maar U bent aan het woord!

Wat vragen wij van u?

Wij nodigen u nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen met uw vragen, ideeën en ervaringen. Om mee te denken en er samen met ons voor te zorgen dat de plannen ook echt uitgevoerd gaan worden. Als (toekomstige) hulpvrager of hulpbieder weet u tenslotte het beste wat er nodig is. Uiteraard bepaalt u zelf op welke manier u zich hiervoor wilt inzetten.

Contact

Website: www.participatieraadbeverwijk.nl
E-mailadres: info@participatieraadbeverwijk.nl

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk