Parkeerbeleid

Home > Inwoners & Ondernemers > Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

In de Kadernota parkeren staan de belangrijkste punten van het parkeerbeleid. De raad geeft in deze nota de voorwaarden aan waarbinnen (toekomstige) vraagstukken over parkeren kunnen worden opgelost. Op basis van de Kadernota komen er verschillende uitvoeringsprogramma's, waarvan er een aantal al op deze pagina staan.

Bij bouwontwikkelingen

Bij (nieuwe) bouwontwikkelingen moet rekening gehouden worden met dat er voldoende mogelijkheden voor parkeren zijn. Als je bijvoorbeeld een nieuw huis bouwt of een winkel maakt in een oud kantoorpand, moeten daar ook voldoende parkeerplaatsen bij komen. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen dit dan moeten zijn, heeft de raad parkeernormen vastgesteld. Ontwikkelaars moeten dus zelf naar zoeken naar voldoende parkeerplaatsen, bij voorkeur op eigen terrein. Informatie hierover vindt u in de nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels (bij Downloads).

Spelregels uitbreiding of wijziging parkeerregulering

In het Uitvoeringsprogramma parkeren buiten het centrum en Vergunningparkeren staan onder meer de spelregels voor uitbreiding of wijziging van parkeerregulering. Het gaat dan om betaald parkeren met parkeervergunningen, vergunninghouderszones en blauwe zones. U kunt in dit document ook lezen welke soorten parkeervergunningen er zijn en de voorwaarden en kosten voor de diverse zones. In het programma is onder andere ook opgenomen dat de gemeente minder parkeerzones wil. Het opheffen van de zone Rand is daar een voorbeeld van. Deze kan ondergebracht worden bij de zone Centrum en/of de Blauwe zone. Uiteraard gaat dit in overleg met bewoners en belanghebbenden. 

Meer informatie

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (0251-)256256

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk