Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Inwoners & Ondernemers > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 • Hoe werkt het?

  Hoe vraagt u een VOG aan

  Via het internet

  Sinds 1 januari 2012 kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag natuurlijke personen (VOG NP) ook via internet aanvragen. U hoeft dan niet naar het Stadhuis. Een VOG via internet aanvragen is goedkoper dan via de gemeente, namelijk €33,85 in plaats van €41,35. 

  Het initiatief voor een VOG-aanvraag via internet ligt bij de organisatie/werkgever die van u een VOG vraagt. Deze moet met behulp van een webapplicatie het 'organisatiedeel' van het digitale aanvraagformulier invullen. Daarna krijgt u van Justis een e-mailbericht met toegang tot het 'burgerdeel' van het digitale aanvraagformulier. Om in dat deel te komen moet u wel inloggen met uw DigiD (www.digid.nl). 

  Na afronding van de aanvraag en betaling wordt de aanvraag bij Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk – per post, dus niet via e-mail – over de afhandeling van de aanvraag. 

  Ga voor meer informatie over de elektronische VOG-aanvraag naar de veel gestelde vragen over de VOG-aanvraag via internet. (externe website)
   

  Persoonlijk in het Stadhuis (maak hiervoor een afspraak)

  U kunt een volledig ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling Burgerzaken, u moet wel in onze gemeente ingeschreven staan. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen en tonen. Ook moet u dan een bedrag voor de behandeling van de aanvraag betalen (het tarief): €41,35.

  Vraagt u een VOG aan in verband met een sollicitatieprocedure, dan betaalt u de kosten van de aanvraag. Uw (toekomstige) werkgever kan deze kosten wel vergoeden, maar is daartoe niet verplicht. U krijgt geen geld terug als u geen VOG ontvangt. Het bedrag dat u betaalt, is voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, niet voor de VOG zelf.

  De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over, vult ze automatisch aan met gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) en stuurt alles door naar Justis.
  Justis geeft namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie VOG's af. Indien u een VOG krijgt, wordt deze naar uw postadres gestuurd zoals dat bij de gemeente bekend is.

  U kunt hier het meest recente formulier downloaden (externe website)

 • Wat kost het?

  Wanneer de aanvraag wordt gedaan via de gemeente, zijn de kosten € 41,35 Als de aanvraag wordt gedaan door een bedrijf/organsatie, kan dit online gedaan worden via E-herkenning en betaalt u € 38,85 via IDeal.

 • Hoelang duurt het?

  Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u schriftelijk de beslissing. Met vragen over de voortgang kunt u contact opnemen met Justis (088) 998 22 00. Als uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Extra informatie

  Als u niet staat ingeschreven bij de gemeente

  Als u niet in het Persoonsregister van de gemeente voorkomt, bijvoorbeeld omdat u Nederland voor 1994 heeft verlaten of omdat u zich nooit heeft ingeschreven in een Nederlandse gemeente, vraagt u de VOG altijd rechtstreeks aan (externe website).

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk