Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Home > Inwoners & Ondernemers > Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

 • Wat is het?

  Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u in de gemeente Beverwijk staat ingeschreven. Uw naam, adres, geboorteplaats en - datum staan hierop. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt, welke gegevens nog meer op het uittreksel moeten staan.

  Online aanvragen met uw  kosten.

  Lukt het u niet om de aanvraag online te doen dan kunt u een afspraak maken om aan te vragen in het stadhuis.

  Let op: Vanaf 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem. Als u een melding krijgt update uw besturingssysteem en ook uw browser naar de meest recente versie. Raadpleeg de handleiding of de helpfunctie van uw besturingssysteem en browser om de update uit te voeren. Of log in met een ander apparaat dat wel over het juiste besturingssysteem en browser beschikt.

 • Hoe werkt het?

  Niet nodig bij trouwen in Beverwijk

  Trouwt, of registreert u uw partnerschap in de gemeente Beverwijk en bent u beide woonachtig in Nederland, dan hoeft u geen uittreksels aan te vragen. De gemeente heeft uw gegevens al.

  Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties. U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. In dat geval moet u de aanvraag persoonlijk doen in het stadhuis gedurende de openingstijden. Neem in dat geval een kopie van deze brief mee.

  Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

  Iemand machtigen

  Kunt u de aanvraag niet zelf doen, dan kunt u iemand anders machtigen. Vul het machtigingsformulier in, print het uit en neem het, met uw geldige legitimatiebewijs en dat van de gemachtigde, mee naar het Stadhuis gedurende de openingstijden.

  Verplichtingen

  In de Wet Basisregistratie Personen staan verplichtingen voor u als burger en als ouder/verzorger van kinderen tot 16 jaar. De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 325 als u  deze verplichtingen niet nakomt. De gemeente kan u ook oproepen informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid en hiervan documenten te overleggen, dit in het belang van het bijhouden van de persoonsgegevens. Kijk bij "downloads" voor de officiële informatie.

  Niet nodig voor school

  Scholen mogen niet meer vragen om een uittreksel. Alle gegevens die nodig zijn staan ook op een identiteitsbewijs (paspoort/IDkaart).

  Inzicht in uw registratie

  Op mijn.overheid.nl kunt u uw registraties inzien bij de gemeente en andere overheidsinstellingen. U logt in met uw DigiD zodat uw privacy gewaarborgd is.

 • Wat heb ik nodig?

  Een geldig legitimatiebewijs

 • Wat kost het?

  Online aanvraag: € 6,70

  Aanvraag in het stadhuis:  € 13,10

 • Hoelang duurt het?

  Online aanvraag: het uittreksel wordt binnen 2 werkdagen naar uw huisadres gezonden

  Aanvraag in het stadhuis: u krijgt het uittreksel direct mee.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk