Uitrit of inrit aanleggen

Home > Inwoners & Ondernemers > Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Wilt u bij uw bedrijf of huis een in- of uitrit maken of een bestaande in- of uitrit aanpassen?
  Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanleggen van een in- of uitrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl.

 • Wat heb ik nodig?

  Moet u een vergunning aanvragen? Dan moet u bij uw aanvraag ook een overzichtstekening opnemen. Hierop staat:

  • de locatie van de uitweg aan het voor-zij- dan wel achtererf;
  • de afmeting van de nieuwe uitweg, dan wel van de te veranderen bestaande uitweg en de beoogde verandering daarvan;
  • de te gebruiken materialen;
  • de aanwezigheid van obstakels die in de eg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitweg, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.

  De melding wordt geweigerd indien:

  1. Daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  2. Dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  3. Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
  4. Er sprake is van een uitweg van een perceel  dat al door een ander uitweg wordt omsloten, en de aanleg van deze uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
 • Wat kost het?

  U moet contact opnemen met Team Openbare Ruimte voor het laten opstellen van een offerte voor de aanleg van een in- of uitrit. De kosten zijn afhankelijk van de lengte en breedte van de in- of uitrit en van eventueel te nemen maatregelen.

 • Hoelang duurt het?

  U krijgt binnen acht weken bericht.

 • Aanvullende informatie

  Inrit over watergang

  Voor het maken van een inrit of uitweg over een watergang of sloot moet u bij het waterschap een vergunning aanvragen. Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over de mate waarin de voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn op uw situatie van toepassing zijn en welke stappen u moet ondernemen om een dergelijke vergunning te verkrijgen.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk