Subsidie verantwoorden

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidie verantwoorden

Subsidie verantwoorden

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u subsidie ontvangt van de gemeente Beverwijk moet u na afloop van de activiteiten een verantwoording indienen. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel deel.

  Dit moet zowel bij een eenmalige als een jaarlijkse subsidie na afloop van de gesubsidieerde activiteit(en). Met deze verantwoording laat u zien waar het geld aan is besteed en of het doel is bereikt. De aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen staan in de artikelen 16 en 17 van de Algemene Subsidieverordening 2016 gemeente Beverwijk (hierna: ASV 2016).

  Subsidies tot en met € 10.000,- worden zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld (ASV 2016, artikel 16, lid 1). Wel levert u uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit(en) een kort inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit(en) aan (graag met beeldmateriaal) bij het college van B&W (ASV 2016, artikel 16, lid 2).

  Bij subsidies van meer dan € 10.000,- wordt in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven dat u na afloop van de activiteit(en) ter verantwoording een ‘Aanvraag tot subsidievaststelling’ (de verantwoording) indient:

  • bij een eenmalige subsidie: uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht
  • bij een jaarlijkse subsidie: uiterlijk vóór 01 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar.
 • Wat heb ik nodig?

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteit(en) is (zijn) verricht of dat het doel waarvoor de subsidie werd verleend is bereikt
  • een overzicht van de activiteit(en) en de hieraan verbonden inkomsten en uitgaven (een financieel verslag of jaarrekening plus de balans met toelichting)
  • bij subsidies van meer dan € 50.000,- bevat de verantwoording ook een controleverklaring van een externe, onafhankelijke accountant
  • andere in de verleningsbeschikking genoemde documenten
 • Hoelang duurt het?

  Bij de subsidies tot en met € 10.000,- die bij het verlenen al direct zijn vastgesteld levert u uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit(en) een kort inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit(en) aan bij het college van B&W.

  Bij subsidies van meer dan € 10.000,- levert u een volledige en juiste aanvraag tot vaststelling aan bij het college van B&W. U krijgt dan een bevestiging dat uw aanvraag tot vaststelling is ontvangen.

  • Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot subsidie- vaststelling stelt het college de subsidie vast.
 • Wat moet ik doen?

  Het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling kunt u digitaal doen via de knop: Subsidie verantwoorden

  Als inwoner van de gemeente Beverwijk kunt u inloggen met uw DigiD en als organisatie logt u in met het unieke Kamer van Koophandel-nummer.

 • Formulieren

 • Extra informatie

  Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Sociaal Domein van de afdeling Samenleving, bereikbaar via telefoonnummer (0251-) 256256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk