Standplaats aanvragen

Home > Inwoners & Ondernemers > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Wilt u informatie verstrekken of goederen en/of diensten aanbieden op de openbare weg, aan of op het openbaar water of op een particulier terrein met een voertuig, kraam, tafel etc., dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. 

  Door gebruik te maken van DigiD of E-herkenning wordt een deel van het formulier automatisch voor u ingevuld.

  Standplaatsvergunning aanvragen met DigiD of E-herkenning 

  Standplaatsvergunning aanvragen met KvK

 • Hoe werkt het?

  Of u hiervoor een vergunning krijgt is afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit (beslistermijn maximaal 8 weken). Er wordt ook gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden. Het verbod geldt niet voor uitstallingen met stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. Dit recht ligt in de Grondwet (artikel 7) vastgelegd. Bij gebruik van een bakkraam wordt eerst door de brandweer gecontroleerd of wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen. U kunt een standplaats niet overdragen of overnemen zonder in het bezit te zijn van een geldige vergunning.

  Wanneer er signalen bij de gemeente binnenkomen of bekend zijn bij de gemeente over de vergunningsaanvraag dan kan de gemeente besluiten om een BIBOB- onderzoek in te stellen.  De Wet Bibob is een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

 • Wat heb ik nodig?

  Uw schriftelijke aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de aanvrager
  • aard van de aan te bieden goederen
  • locatie
  • periode
  • dagen- en urenoverzicht
  • object (marktkraam, verkoopwagen etc.)
  • afmetingen van het object
  • situatietekening op schaal
  • een kopie inschrijving kamer van koophandel of een bewijs van registratie bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.
 • Wat kost het?

  U betaalt kosten voor deze vergunning. Deze tarieven (ook wel ‘leges’ genoemd) vindt u in de legesverordening (externe website).

  Tarieven 2020
  Nieuwe standplaats onbepaalde tijd € 284,80
  Tijdelijke standplaats één dag(deel) € 31,60
  Tijdelijke standplaats meer dan één dag € 91,35
  Tijdelijke standplaats tijdens Feestweek € 284,80

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk