Project Kingsford Smithstraat

Home > Inwoners & Ondernemers > Project Kingsford Smithstraat

Project Kingsford Smithstraat

 • Wat is het?

  Gemeente Beverwijk is van plan de grond aan de Kingsford Smithstraat te verkopen aan WoonopMaat om 40 eengezinswoningen te realiseren. De gemeente Beverwijk heeft met WoonopMaat een convenant afgesloten voor het beschikbaar stellen van locaties voor woningbouw, de zogenaamde convenantlocaties. Eén van deze locaties is de Kingsford Smithstraat.

  Informatiemarkt

  Op 17 mei 2018 en 20 november zijn de omwonenden geïnformeerd in een informatiemarkt over de woningen door WoonopMaat en over het ontwerp van de openbare ruimte waaronder bestrating, groen en verkeer en parkeren door de gemeente Beverwijk. Ook is een schetssessie georganiseerd op 9 oktober 2018 naar aanleiding van reacties op het ontwerp dat op 17 mei 2018 is gepresenteerd. De laatste reacties op het ontwerp zijn verwerkt en aan het college voorgelegd. Het college heeft het definitief ontwerp vastgesteld op 18 december 2019. De reactie van het college staat in de participatienotitie, die hieronder te downloaden is.

  Procedure en planning

  Omdat op de locatie aan de Kingsford Smithstraat twee scholen hebben gestaan, is de bestemming nu maatschappelijk. Om woningen te kunnen bouwen, moet WoonopMaat een aanvragen om af te kunnen wijken van de bestemming maatschappelijk, namelijk bestemming wonen. Het college van de gemeente Beverwijk heeft het ontwerp van de openbare ruimte definitief vastgesteld op 18 december 2018. De verkoopovereenkomst tussen gemeente en WoonopMaat wordt in januari ondertekend, waarna Woonopmaat een aannemer kan zoeken om het geheel, de woningen en de openbare ruimte, aan te leggen.

  Planning

  Verkoopovereenkomst grond

   Jan 2019

  Procedure aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking bestemming door WoonopMaat (6-9 maanden)

  Jan 2019  - Juli/okt 2019

  Aannemersselectie door WoonopMaat

   Jan/febr 2019

  Procedure aanvraag omgevingsvergunning voor bouw door WoonopMaat (na vergunning afwijking bestemming)

  Aug/nov 2019


  Definitief ontwerp openbare ruimte

  Het door het college vastgestelde definitief ontwerp van de openbare ruimte kunt u hieronder downloaden. 

  Meer informatie

  Voor informatie over de woningen kunt u contact opnemen met projectontwikkelaar Richard Scholten van WoonopMaat. Voor informatie over de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de projectleider via e-mail of telefonisch via ons Klant Contact Centrum: (0251 -) 256 256.

 • Downloads