Parkeervergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Parkeervergunning

Parkeervergunning

 • Wat is het?

  Vergunning aanvragen/wijzigen    

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een parkeervergunning? Maak een afspraak. Een medewerker in het Stadhuis helpt u bij de aanvraag van een parkeervergunning.

 • Hoe werkt het?

  Soorten vergunningen en voorwaarden

  Bewonersvergunning

  De bewonersvergunning is voor mensen die wonen in een betaald parkerengebied, een vergunninghouders- of een blauwe zone. De vergunning wordt afgegeven op kenteken en is alleen geldig in het gebied waar de aanvrager woont.

  Bezoekersvergunning

  Hebben u en uw huisgenoten geen motorvoertuig, dan kunt u op uw adres 1 bezoekersvergunning online aanvragen. U ontvangt nu nog een papieren vergunning. Bij opzegging moet u deze vergunning inleveren in het Stadhuis. De vergunning geldt voor personen (niet voor bedrijven) en is alleen geldig in het gebied waar de aanvrager woont. Als u de vergunning aanvraagt,  moet u een brief uploaden waarin u verklaart dat u (en uw huisgenoten) niet in het bezit zijn van een auto. Daarna toetsen wij of u in aanmerking komt voor deze vergunning. Pas na onze controle krijgt u een melding om de vergunning te betalen. Na ontvangst van de betaling, ontvangt u de vergunning.

  Bedrijvenvergunning

  De bedrijvenvergunning is voor werknemers van bedrijven die in Beverwijk in het betaald parkeergebied, een vergunninghouders- of de blauwe zone gevestigd zijn. De vergunning is op kenteken en wordt verstrekt via de werkgever. De vergunning is alleen geldig in het gebied waar het bedrijf gevestigd is. Werknemers kunnen ook (gratis) parkeren op de Wijckerpoort, het parkeerterrein achter bioscoop Cineworld.

  Zorgverlenersvergunning

  Zorgverleners kunnen een parkeervergunning aanschaffen voor de gehele gemeente. Daarbij moet u aantonen dat u arts, kraamhulp, apotheker of verloskundige bent en dat u werkzaam bent binnen het betaald parkeergebied. Deze vergunning wordt verstrekt op kenteken.

  Mantelzorgvergunning

  U kunt een mantelzorgvergunning krijgen als u afhankelijk bent van mantelzorg en u woont in een betaald parkeergebied, vergunninghouders- of blauwe zone.  U ontvangt met regelmaat niet-beroepsmatige zorg van familieleden, vrienden of kennissen. De behoefte tot zorg moet worden aangetoond, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts. De vergunning is op kenteken en alleen geldig in het gebied waar de zorgbehoevende woont.

  Algemene vergunning

  Als u niet in aanmerking komt voor een van de genoemde vergunningen, dan kunt u een algemene vergunning aanschaffen. Deze vergunning is handig als u vaak parkeert in een betaald parkeergebied en als u daar niet elke keer afzonderlijk voor wilt betalen. Er zijn dag-, week-, maand-, en jaarvergunningen. De algemene vergunning is geldig in de gehele gemeente en wordt verstrekt op kenteken.

  Wijzigen of teruggave

  Wijzigen van een parkeervergunning, bijvoorbeeld het kenteken of type vergunning, is de 1e keer gratis. Elke volgende wijziging kost € 10,--. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats als de vergunning nog 6 maanden of langer geldig is en het restitutiebedrag hoger is dan € 20,--.

 • Wat kost het?

  • Bewonersvergunning alle zones: 1e + 2e €20,-
  • Bewonersvergunning alle zones: 3e en volgende €80,-
  • Bezoekersvergunning alle zones €20,-
  • Bedrijvenvergunning Beverwijk Binnenstad Centrum / Rand / Blauwe Zone: 1e vergunning €175,- en volgende vergunningen €350,-
  • Bedrijvenvergunning Meerplein en Halve Maan €175,-
  • Bedrijvenvergunning Beverwijk Bazaar €100,-
  • Bedrijvenvergunning Weekmarkt € 80,-
  • Zorgverlenersvergunning €300,-
  • Mantelzorgvergunning €20,-
  • Algemene vergunning dag €9,-, week €44,- , maand €131,-, jaar €1050,-
 • Wat moet ik doen?

  Vergunning aanvragen/wijzigen  

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een parkeervergunning? Maak een afspraak. Een medewerker in het Stadhuis helpt u bij de aanvraag van een parkeervergunning.

 • Aanvullende informatie

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk