Omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee

Home > Inwoners & Ondernemers > Omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee

Omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee

  • Wat is het?

    Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft in haar vergadering van 27 november 2019 de Beleidsregels omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee (2019) vastgesteld.

    Met dit beleid kan het bestaande strijdig gebruik met betrekking tot permanente bewoning van de recreatiewoning in de gemeente, op aanvraag van de eigenaren, gelegaliseerd worden en de strijdige situaties in de toekomst voorkomen worden. De recreatiewoning kan worden gelegaliseerd met een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a en respectievelijk sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

    Bij de herziening van het huidige bestemmingsplan zullen (onherroepelijke) omgevingsvergunningen die zijn verleend, onder toepassing van dit beleid, worden meegenomen.

    Deze beleidsregels zijn 3 januari 2020 in werking getreden.

  • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk