Nederlander worden door naturalisatie

Home > Inwoners & Ondernemers > Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

 • Wat is het?

  Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aanvragen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. U kunt zich laten informeren in de publiekshal van het stadhuis. U kunt hiervoor telefonische een afspraak maken.

  De officiële beslissing wordt door de Koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester.

 • Hoe werkt het?

  Indiening aanvraag

  Wanneer u bij de gemeente een naturalisatieverzoek om het Nederlanderschap indient, dan krijgt u eerst voorlichting over de wettelijke vereisten. U hoort dan welke documenten u moet overhandigen, wat de kosten zijn en de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit).

  Daarna wordtl het naturalisatieverzoek in behandeling genomen. De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Dat advies wordt met de onderliggende stukken naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verzonden. Deze dienst bereidt het Koninklijk Besluit voor.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig legitimatiebewijs
  • vergunning tot verblijf
  • geboorteakte
 • Wat kost het?

                                   

  enkelvoudig standaard   € 901,--
  enkelvoudig verlaagd € 670,--
  gemeenschappelijk standaard  € 1150,--
  gemeenschappelijk verlaagd  € 920,--
  meenaturaliserend minderjarig kind € 133,--

  Optiegelden

  Enkelvoudige optie     € 191,--
  Gemeenschappelijke optie  € 326,--
  Medeopterend minderjarig kind € 21,--
 • Wat moet ik doen?

  Bij MijnOverheid.nl kunt u zien hoe u geregistreerd staat bij uw gemeente en andere overheidsinstellingen.

  U logt in met uw DigiD zodat uw privacy gewaarborgd is.

 • Aanvullende informatie

  Informatie over naturalisatie vindt u op www.ind.nl.

  Meer informatie vindt u bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt daar ook brochures opvragen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk