Luchtruim gebruiken

Home > Inwoners & Ondernemers > Luchtruim gebruiken

Luchtruim gebruiken

 • Wat is het?

  Gemeente Beverwijk ligt binnen de no-fly zone. Dit betekent dat het verboden is om te vliegen binnen de grenzen van onze gemeente. Deze regel geldt voor alle typen luchtvaartuigen, dus ook lichtgewicht drones van onder de 4 kilo.

  Vergunning of ontheffing
  Alleen voor zakelijk gebruik en indien u beschikt over een RPAS Operator Certificate (ROC) kunt u een vergunning of ontheffing aanvragen voor het gebruik van het luchtruim bij de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) (www.ilent.nl). Daarnaast moet u een tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)-ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om met een luchtvaartuig op te stijgen en te landen op een terrein.

  Voor het aanvragen van een toetsing en een eventuele vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming moet een verzoek worden ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

  Grote kabelballonnen
  U kunt uw verzoek tot vrijstelling betreffende grote kabelballonnen, uitsluitend schriftelijk en goed gemotiveerd, richten aan het volgende adres:

  Inspectie Verkeer en Waterstaat
  Divisie Luchtvaart
  Postbus 575
  2130 AN Hoofddorp

  Sfeerballonnen, kleine kabelballonnen en kabelvliegers

  U kunt uw verzoek tot vrijstelling betreffende sfeerballonnen, kleine kabelballonnen en kabelvliegers, uitsluitend schriftelijk en goed gemotiveerd, richten aan het volgende adres:

  Luchtverkeersleiding Nederland
  Afdeling ATM/Procedures
  Postbus 75200
  1117 ZT Luchthaven Schiphol

  Wilt u zien in welke gebieden in Nederland drones verboden of gedeeltelijk toegankelijk zijn? Bekijk dan de no-fly zone kaart.

  Vliegen buiten een no-fly zone

  Wilt u vliegen met een drone buiten de no-fly zone? Dan gelden er regels. Bekijk alle regels voor het vliegen met drones. Bent u op zoek naar nog meer informatie over het vliegen met drones? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

  Onrechtmatig gebruik

  Houdt u zich niet aan de regels? Of vliegt u in een no-fly zone zonder vergunning / ontheffing / vrijstelling? Dan krijgt u een boete. Het is ook mogelijk dat uw drone of ander soort luchtvaartuig in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. 

  Belangrijk om te weten
  De gemeente heeft geen bevoegdheden inzake het luchtruim. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik', en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. De provincie Noord-Holland heeft zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt, het 'landzijdige gebruik'.
  Veel verschillende partijen zijn actief in het luchtruim. De verantwoordelijken zijn als volgt:

  • De Rijksoverheid: verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het gebruik van het Nederlandse luchtruim. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie delen deze verantwoordelijkheid. Samen ontwikkelen zij beleid en regelgeving voor het (inter)nationale luchtruim.
  • 3 luchtverkeersleidingsorganisaties in het Nederlandse luchtruim: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Eurocontrol Maastricht Upper Area Control (MUAC) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).
   • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding voor het luchtruim rond de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Lelystad, Eelde en Maastricht. In het hogere luchtruim levert LVNL luchtverkeersleiding aan overvliegend verkeer tot een hoogte van ongeveer 8 kilometer.
   • Eurocontrol Maastricht Upper Area Control (MUAC): verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding boven een hoogte van 8 kilometer, net als in BelgiĆ« en het westen van Duitsland.
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Militaire Luchtvaart Autoriteit: namens de ministeries houden zij toezicht op de inrichting en het beheer van het luchtruim.
  • Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen: namens het ministerie van Defensie verantwoordelijk voor de begeleiding van het luchtverkeer in het militaire luchtruim rond de militaire vliegvelden en oefengebieden in Nederland.

  Deze organisaties werken nauw samen met elkaar en naburige luchtverkeersleidingsorganisaties voor een veilig en efficiƫnt gebruik van het luchtruim.

 • Extra informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk