Jeugdsportsubsidie

Home > Inwoners & Ondernemers > Jeugdsportsubsidie

Jeugdsportsubsidie

 • Wat is het?

  Een Jeugdsportsubsidie kan worden toegekend aan Beverwijkse sportverenigingen als blijk van waardering voor de bevordering van sportbeoefening van Beverwijkse jeugdleden. Om in aanmerking te komen voldoet een sportvereniging aan de volgende voorwaarden:

  1. zij is gevestigd binnen de gemeente Beverwijk of heeft voornamelijk betalende jeugdleden die woonachtig zijn in Beverwijk
  2. zij heeft geen commercieel oogmerk
  3. zij heeft betalende Beverwijkse jeugdleden
  4. zij is aangesloten bij een door NOC*NSF erkende landelijke sportbond of sportunie

  De aanvraag wordt jaarlijks voor 1 oktober ingediend en bevat van een bewijs van afdracht aan de landelijke sportbond en een opgave van het aantal Beverwijkse jeugdleden per 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, op basis van geboortedata en postcodegegevens.

  Wanneer u voor de eerste keer jeugdsportsubsidie aanvraagt, moeten de volgende stukken ook worden toegevoegd:

  1. een afschrift van de statuten van de sportvereniging;
  2. een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
  3. een kopie van de inschrijving bij de NOC*NSF erkende landelijke sportbond.

  Maak voor het indienen van het subsidieverzoek gebruik van het digitale aanvraagformulier. De gevraagde documenten kunt u uploaden.

  Jeugdsportsubsidie aanvragen

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk