Inleveren brondocumenten Basis registratie Personen (BRP)

Home > Inwoners & Ondernemers > Inleveren brondocumenten Basis registratie Personen (BRP)

Inleveren brondocumenten Basis registratie Personen (BRP)

 • Wat is het?

  Er kunnen voor u in het buitenland documenten zijn opgemaakt die in Nederland geregistreerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie.

 • Hoe werkt het?

  Dit geldt voor iedereen die in de Basis Registratie Personen (BRP) van Beverwijk staat ingeschreven en voor wie buitenlandse documenten (brondocumenten) zijn opgemaakt. Het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.

  Een buitenlands huwelijk wordt alleen erkend wanneer beide echtgenoten op het moment van erkenning ouder dan 18 jaar zijn.

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit dan kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk of overlijden na de registratie in de BRP ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken,

 • Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document.
  • Een origineel buitenlands document. U moet uw (buitenlands) paspoort meenemen, ook mogelijke andere buitenlandse documenten. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de site van Nederland wereldwijd vindt u meer informatie over de legalisatie-eisen. Let op: Legalisatie door de Nederlandse ambassade bewijst niet dat de inhoud van het document juist is. Een in het buitenland gelegaliseerd document is dan ook niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De inhoud en de rechtsgeldigheid ervan wordt beoordeeld door de gemeente. Bij twijfel over de inhoud van het document kan een nader onderzoek volgen.

  Als documenten door de afgevende instantie in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld, kunnen deze worden geaccepteerd. Documenten die door de afgevende instantie zijn opgesteld in het Duits of Frans kunnen in de meeste gevallen ook worden geaccepteerd. Bij twijfel kan er echter om een Nederlandse vertaling worden gevraagd.
  Voor alle andere talen geldt dat u de inhoud van het document moet laten vertalen. Dat kan in Nederland door een beëdigd vertaler. Zijn de documenten in het buitenland al voorzien van een vertaling in het Nederlands, Duits, Frans of Engels dan geldt ook dat u deze in Nederland door een beëdigd vertaler moet laten vertalen.

  Voor de registratie van uw  buitenlandse huwelijksakte kan een van beide partners langskomen. Aan de balie wordt bekeken of er een formulier 'eigen verklaring' moet worden ingevuld. Dit is een verklaring ten behoeve van de wet schijnhuwelijken. De verklaring wordt aan de balie afgegeven.

 • Wat kost het?

  Aan deze procedure zijn geen kosten aan gebonden.

 • Hoelang duurt het?

  Hoe lang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Meestal duurt het 3 weken. Als er nader onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.

 • Wat moet ik doen?

  Voor dit product/dienst moet een afspraak maken. Mocht het u (digitaal) niet lukken bel dan met  0251-256256. Medewerker van het Klant contact centrum maakt graag een afspraak voor u.

  Afspraak

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk