Immigratie

Home > Inwoners & Ondernemers > Immigratie

Immigratie

 • Wat is het?

  Immigratie,  eerste vestiging of hervestiging in Nederland

 • Hoe werkt het?

  Binnen vijf dagen na aankomst in Nederland moet u zich bij de gemeente inschrijven.  Alle in te schrijven personen moeten persoonlijk meekomen.

  U kunt langskomen in het Stadhuis. Maak hiervoor een afspraak. 

 • Wat heb ik nodig?

  Neem de volgende documenten mee:

  • een geldig legitimatiebewijs, een reisdocument, of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u inwonend bent, een schriftelijke verklaring met toestemming tot inschrijving van de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs
  • ingevuld aangifteformulier

  Als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen:

  Bent u ongehuwd? Dan neemt u mee:

  • uw geboorteakte
  • een bewijs van ongehuwd zijn

  Bent u gehuwd? Dan neemt u mee:

  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte

  Bent u gescheiden? Dan neemt u mee:

  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte
  • een bewijs van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding/overlijden van echtgeno(o)t(e)

  Heeft u eerder in Nederland gewoond? 

  • uw nog niet eerder geregistreerde buitenlandse geboorteakte
  • indien van toepassing een bewijs van ongehuwd zijn
  • uw nog niet eerder geregistreerde buitenlandse huwelijksakte en bij ontbinding van het huwelijk het bewijs van het huwelijk door echtscheiding/overlijden van echtgeno(o)t(e)
    

  Buitenlandse akten

  Wij moeten buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Het kan zijn dat de stukken die uit het buitenland komen voorzien moeten zijn van een legalisatie. Is de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd vertaler.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden:

  - u bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent vreemdeling en u heeft rechtmatig verblijf,  (artikel 8 van de Vreemdelingenwet) in Nederland 

  - u bent in het bezit van een legitimatiebewijs;

  - u moet ten minste vier maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven.

  Komt u van Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten of Aruba? Dan moet u een uitschrijvingsbewijs laten zien (verhuisbericht).

 • Wat kost het?

  Deze procedure is gratis.

 • Hoelang duurt het?

  Ongeveer 4 weken na melding

 • Wat moet ik doen?

  U kunt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tot 15.30 uur en donderdag tot 19.30  terecht voor een immigratie. Let op u moet hiervoor wel een afspraak maken. 

  Meenemen:

  Afspraak Immigratie

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk