Gemeentelijke belastingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

 • Wat is het?

  Elk jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende belastingen staan:

  • Onroerendezaakbelastingen
  • Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting. Meer informatie over de hondenbelasting vindt u op de pagina Hondenbelasting

  Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfspand, dan vindt u ook de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde staat voor Wet waardering onroerende zaken. Hiermee berekenen we de onroerende zaakbelastingen. De WOZ-waarde heeft u nodig voor bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting.

  Zelf regelen

  Voor de gemeentelijke belastingen werken wij samen met de organisatie Cocensus. Via Cocensus kunt u uw taxatieverslag bekijken en uw aanslagbiljet opzoeken. Houdt hiervoor uw DigiD en uw aanslagbiljet bij de hand.

  Gemeentelijke belastingen regelen bij Cocensus

 • Aanvullende informatie

  De gemeentelijke belastingen zijn nodig om onze taken te kunnen betalen. Wij zorgen voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de gemeente. Denk hierbij aan het ophalen van huisvuil, het onderhouden van riolen, het onderhouden van groen en wegen. Ook zorgen wij voor gebouwen zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. En dat kost geld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk