Gemeentelijke belastingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

 • Wat is het?

  Elk jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende aanslagen vermeld staan:

  • Onroerendezaakbelastingen
  • Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting
  • rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting

  Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfspand, dan vindt u ook de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) op dit biljet. U heeft de WOZ-waarde nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

  Zelf regelen

  Voor de gemeentelijke belastingen werken wij samen met Cocensus. Via hen kunt u bijvoorbeeld uw taxatieverslag bekijken of uw aanslagbiljet raadplegen. Houd hiervoor uw DigiD en uw aanslagbiljet bij de hand.

  Gemeentelijke belastingen regelen

  Waarom gemeentelijke belastingen

  De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Beverwijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen, het onderhouden van groen en wegen en het beheren van gebouwen zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. De gemeentelijke belastingen zijn nodig om de uitvoering van deze taken te kunnen betalen.

  Het aanslagbiljet

  De belangrijkste gemeentelijke belastingen staan overzichtelijk op één aanslagbiljet. Het aanslagbiljet bestaat uit 2 onderdelen:

  • De beschikking WOZ-waarde
  • Gemeentelijke belastingen

  Bewaar uw beschikking goed

  De WOZ-waarde wordt gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te berekenen. Deze geldt bijvoorbeeld ook voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsheffing.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag       9.00 - 16.00

Op maandag 1 juni (2e Pinsterdag) is het Stadhuis gesloten. 

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk