Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade heeft geleden door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d. kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet dan wel kunnen aantonen dat de gemeente in gebreke is gebleven.

  Schade-aangifte doen met uw DigiD

  Doet u de aangifte voor een ander, voeg dan ook een machtigingsformulier bij.

  Over de voortgang van uw claim aan de gemeente, wordt u op de hoogte gehouden.

 • Wat moet ik doen?

  Meld de schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Deze handelt de schade af en zal een eventuele uitkering proberen te verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, stelt deze namens u de gemeente aansprakelijk.

  Stormschade aan uw auto of huis wordt bijna altijd vergoed zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim. Schade aan uw huis valt onder uw woonhuis/opstalverzekering, meldt deze schades dan ook eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

  Indien uw verzekeraar geen dekking biedt, kunt u de schade bij ons indienen. Voeg daarbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bijvoorbeeld:

  • verklaring(en) van wat er is gebeurd (exacte locatie) en waaruit de schade bestaat (met foto’s van de locatie, oorzaak en straatbeeld)
  • een bewijs van de opgelopen schade (door onder andere nota’s, offertes, politierapport, expertiserapport en foto’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

  Net als in het dagelijks verkeer tussen burgers en bedrijven waarbij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden, zijn deze ook voor de gemeente van toepassing. Dit wetboek is de basis op grond waarvan uw claims worden beoordeeld.

 • Aanvullende informatie

  Verzekeringsadviseur, (0251) 256 256 of via  dit contactformulier

 • Extra informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk