Evenementen organiseren

Home > Inwoners & Ondernemers > Evenementen organiseren

Evenementen organiseren

 • Wat is het?

  U kunt uw evenement online bij ons aanmelden of het aanvraagformulier downloaden. Hoe u dat doet leest u onder: + Hoe werkt het?
  Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256. Wij helpen u graag.

 • Hoe werkt het?

  Evenementenbeleid 2017-2022

  In oktober 2017 is het Evenementenbeleid Beverwijk 2017-2022 vastgesteld. Goed georganiseerde evenementen op goed gekozen locaties zijn belangrijk voor de gemeente Beverwijk. Met een actueel evenementenbeleid kunnen evenementen makkelijker, sneller en veiliger worden georganiseerd. In het Evenementenbeleid is omschreven wat de gemeente onder een ‘goed georganiseerd evenement’ verstaat.

  Klein evenement

  Voor publiek toegankelijke evenementen, die in de openbare ruimte worden gehouden zoals bijvoorbeeld muziekevenementen, rommelmarkten en sportevenementen is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen zoals een buurtbarbecue, een sponsorloop of een wijkfeest kan een melding voldoende zijn, mits het evenement voldoet aan de onderstaande criteria:

  • er worden minder dan 500 bezoekers/deelnemers verwacht
  • het evenement vindt plaats tussen 10.00 - 24.00 uur
  • er wordt geen muziek voor 10.00 en na 23.00 uur (af)gespeeld
  • het evenement vormt geen noemenswaardige belasting voor de leefomgeving en de openbare orde en veiligheid
  • er worden geen doorgaande wegen afgesloten
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan
  • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten

  Voldoet uw kleine evenement aan deze criteria? Dan kunt u volstaan met een e-mail met daarin de datum, locatie en tijd van uw evenement. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256.

  Groot evenement

  Voldoet uw evenement niet aan de bovenstaande criteria? Maak dan een afspraak met het team Vergunningen zodat een intakegesprek kan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het proces, de benodigde stukken en eventueel andere benodigde ontheffingen en vergunningen, zoals:

  • een ontheffing voor planologisch strijdig gebruik indien het houden van evenementen op een locatie niet is toegestaan op grond van het bestemmingsplan;
  • brandveilig gebruik inrichtingen en (tijdelijke) bouwwerken, een gebruiksvergunning;
  • ontheffing op het verbod tot schenken van zwak alcoholische dranken (artikel 35 DHW);
  • Ontheffing geluidsnormen in een instelling: voor het ten gehore brengen van versterkte muziek dient u in het bezit te zijn van een vrijstelling van de geluidsnormen;
  • Ontheffing rijden op het strand;
  • Aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars.

  Markten

  Voor het organiseren van een markt is altijd een vergunning nodig. Maak hiervoor een afspraak met het team Vergunningen via (0251) 256 256.

  Onder Downloads is de evenementenkalender en het intakeformulier te raadplegen.

  Wet Bibob

  Wanneer er signalen bij de gemeente binnenkomen of bekend zijn bij de gemeente over de vergunningsaanvraag, dan kan de gemeente besluiten om een BIBOB- onderzoek in te stellen. De Wet Bibob is een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk