Bodemonderzoek, bodemvervuiling

Home > Inwoners & Ondernemers > Bodemonderzoek, bodemvervuiling

Bodemonderzoek, bodemvervuiling

 • Wat is het?

  Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de bodemkwaliteit biedt, onderzocht. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen. Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

  • aanvraag van een bouwvergunning
  • aanvraag van een milieuvergunning
  • gronduitgiftetransacties waarbij de gemeente betrokken is
  • de gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de grond vermoedt
 • Hoe werkt het?

  Bodemvervuiling, sanering

  Bij een ernstige bodemverontreiniging is de Provincie bevoegd gezag. In overleg met de gemeente/milieudienst bepaalt zij wat er met de bodem moet gebeuren. Bij niet-ernstige gevallen bepaalt de Omgevingsdienst IJmond de vervolgstappen en adviseert de gemeente hierover.

  Het onderzoek wordt door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd.

 • Aanvullende informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk