Beroepschrift indienen

Home > Inwoners & Ondernemers > Beroepschrift indienen

Beroepschrift indienen

 • Wat is het?

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan (behalve bij een afwijzing van kwijtschelding van belastingen).

 • Hoe werkt het?

  Hoe u dit moet doen staat in de beslissing op uw bezwaar. Indien u geen bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook in beroep gaan indien u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bezwaarschrift heeft ingediend. Meestal stelt u beroep in bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

 • Wat heb ik nodig?

  Een beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • en kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
   reden van beroep

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 !
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Melding openbare ruimte

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk