Beroepschrift indienen

Home > Inwoners & Ondernemers > Beroepschrift indienen

Beroepschrift indienen

 • Wat is het?

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan (behalve bij een afwijzing van kwijtschelding van belastingen).

 • Hoe werkt het?

  Hoe u dit moet doen staat in de beslissing op uw bezwaar. Indien u geen bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook in beroep gaan indien u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bezwaarschrift heeft ingediend. Meestal stelt u beroep in bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

 • Wat heb ik nodig?

  Een beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • en kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
   reden van beroep

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk