Afval

Afval

 • Wat is het?

  Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen verzorgt HVC alles rond uw afval. Wilt u weten wanneer uw afval wordt opgehaald kijk dan op

  uw persoonlijke afvalkalender

  HVC afval-app

  Ook is er een HVC afval-app beschikbaar die u kunt downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop het afval wordt ingezameld, maar ook de adressen van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation. Via de app kunt u tevens meldingen ontvangen met een reminder welke afvalsoort die dag wordt opgehaald. De app is beschikbaar voor iOS en Android. U vindt de app in iTunes (iOS) en in Google Play (Android) door te zoeken op HVC afval-app.

  Nieuwsbrief

  Op de hoogte blijven van nieuws rond afval (scheiden) en inzameling? Meld u aan voor een online nieuwsbrief van HVC.

  Afvalbrengstation Beverwijk

  Beverwijk heeft een eigen afvalbrengstation op het BUKO-bedrijventerrein. 

 • Hoe werkt het?

  Groenten-, fruit- en tuinafval

  Wordt ingezameld via ondergrondse containers of de groene afvalcontainer. De groene container zet u om te legen 1x per 2 weken voor 7.00 uur op de daarvoor aangewezen plaats.

  Restafval

  Restafval wordt ingezameld via ondergrondse containers of via de grijze afvalcontainer. De grijze afvalcontainer zet u om te legen 1x per 2 weken voor 7.00 uur op de daarvoor aangewezen plaats.

  Afval dat niet in de afvalbakken past

  Zorg dat u grofvuil op een juiste manier weggooit en niet naast de containers in uw straat of in andere straten plaatst. U kunt grofvuil brengen naar het afvalbrengstation BUKO bedrijvenpark 1. De afvalpas moet u meenemen. Kijk voor meer informatie op de website van HVC. Of u kunt gratis een aanhanger lenen www.hvcgroep.nl/aanhanger. Als u grofvuil niet kunt wegbrengen, kan HVC het ophalen. U kunt telefonisch een afspraak met HVC maken via 0800-0700. HVC komt dan binnen 10 werkdagen grofvuil ophalen op de afgesproken plek. Heeft u een bedrijf? Dan moet u een contract sluiten met een afvalinzamelaar om uw bedrijfsafval weg te gooien.

  Zijn uw spullen nog goed? Denk dan aan de kringloopwinkel Noppes aan de parallelweg 10. U kunt uw spullen daarnaartoe brengen of Noppes kan het bij u ophalen. Als spullen naast de container hebben gestaan, is het vies geworden door de buitenlucht en misschien door honden die hun behoeften ertegen aan hebben gedaan. Spullen zijn dan niet meer bruikbaar voor anderen. Heeft u kledingstukken die u weg wilt doen, breng dit dan naar het Leger der Heils aan de Geysendorfferlaan 4A. Via Marktplaats bestaat ook de mogelijkheid om spullen tegen een vergoeding te verkopen of gratis op te laten halen.

  En ziet u dat er gedumpt wordt of dat er spullen naast de container staan? Spreek uw buren hierop aan en vertel hoe het weggooien van grofvuil wel moet. Zijn het bedrijven die dumpen? Geef dat dan door aan de gemeente. Grofvuil hoort in ieder geval niet in of naast de ondergrondse containers, die zijn voor vuilniszakken met restafval. Via de app VerbeterdeBuurt kunt u melding doen van dumpingen. Wilt u zich ontfermen over een container? Neem dan contact op met de gemeente en spreek samen af wat u kunt doen en wat de gemeente dan voor u terug kan doen.

  Zelf afval scheiden?

  Afval beter scheiden is goed voor het milieu. Hieronder vindt u handige tips over hoe zelf afval kunt scheiden. Verder vindt u informatie over de afvalpas die u toegang geeft tot het afvalbrengstation. Bij verlies of defect van de afvalpas kunt u tegen betaling van € 7,50 een nieuwe pas aanvragen.

  Plastic, blik en pak

  Gft en etensresten

  Oud papier en karton

  Grof afval

  De afvalpas

  Afvalpas aanvragen

  Frituurvet

  Restafval: nog maar een klein beetje

  Textiel, glas, plastic en papier

  Brengt u zelf naar de verzamelcontainers. Deze staan in uw wijk of in winkelcentra. Verenigingen, scholen en instellingen kunnen toestemming vragen oud papier in te zamelen. Wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunt u hiervoor subsidie ontvangen.

  Afvalcontainer vervangen

  Als u een nieuwe of extra container wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC (0800-0700 of via www.hvcgroep.nl ). Voor de aanvraag van een extra container gelden de volgende uitgangspunten:

  • een extra restafvalcontainer wordt alleen verstrekt als er sprake is van een huishouden dat bestaat uit 5 of meer bewoners (controle bij de gemeenteadministratie).
  • een extra GFT-container wordt alleen verstrekt als er sprake is van een tuinoppervlakte van 300 m2 of meer (controle bij het kadaster).

  Afvalcontainer vermist

  U kunt uw vermissing digitaal melden.

  Zwerfafval

  Zwerfafval is voor ons een doorn in het oog. U kunt ons helpen door een Melding Openbare Ruimte te maken. Samen houden we de gemeente Beverwijk schoon.

  Zwaar (verbouwings)afval

  Kijk op de website van HVC.

  Chemisch afval

  Batterijen, spaarlampen, medicijnen, verf, terpetine, accu's, motorolie etc. levert u in bij het afvalbrengstation. Lees meer op de website van HVC .U kunt deze artikelen ook inleveren bij de winkelier waar u het product hebt gekocht.

  Bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen moeten zelf zorgdragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. U kunt hiervoor een particulier inzamelbedrijf inschakelen. Bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in het centrum en niet beschikken over opslagruimte voor een container, kunnen contact opnemen met de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Uw afvalpas is nodig om toegang te krijgen tot het afvalbrengstation. Daar wordt alleen geregistreerd uit welke woonplaats u komt.

  Een nieuwe afvalpas wordt gratis verstuurd met brief en handleiding aan of indien:
  1. bewoners van nieuwbouwwijken
  2. nieuwe bewoners (als deze nieuwe bewoner hierom binnen 3 maanden om vraagt)
  3. de afvalpas niet verwijtbaar defect is geraakt.

  In alle overige gevallen wordt de gebruiker een vergoeding van € 7,50- (incl. btw) in rekening gebracht.
  U kunt een nieuwe pas aanvragen via de website van HVC of telefonisch 0800-0700 (gratis).

 • Wat kost het?

  De kosten voor het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van het soort afval. Neem hierover contact op met een particuliere inzamelaar.

  Kosten van het huishoudelijk afval worden betaald uit de Afvalstoffenheffing.

 • Aanvullende informatie

 • Downloads

 • Extra informatie

  Heeft u verder nog vragen. Stuur dan een mail naar klantenservice@hvcgroep.nl of bel 0800-0700 (gratis).

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk