Ondernemen algemeen

Home > Inwoners & Ondernemers > Ondernemen algemeen

Ondernemen algemeen

Wanneer u een bedrijf begint dan moet u zich eerst inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl.

Op www.ondernemersplein.nl vindt u alles wat u moet regelen als u voor u zelf begint en op www.startersinformatiecentrum.nl voor contacten met andere bedrijven.

Regelgeving en vergunningen

Wanneer u als ondernemer een vergunning aanvraagt, dan wordt dit besproken met alle relevante gemeentelijke afdelingen en met instanties als de politie (openbare orde en veiligheid), brandweer (brandveiligheid) en de Omgevingsdienst IJmond (geluid, lucht, externe veiligheid). Indien nodig worden er extra vragen aan u gesteld, waarna een beslissing volgt over uw vergunningaanvraag.

Brandpreventie: ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Sluitingstijden horeca

In de gemeente Beverwijk zijn sluitingstijden voor de horeca afgeschaft. Het is niet nodig om een ontheffing aan te vragen.

Regionale samenwerking

De gemeenten in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) werken samen op economisch gebied in het Economische Samenwerking IJmond (ESIJ). Het ESIJ voert regionaal economisch beleid uit op basis van het programma 'Made in IJmond", dat is opgesteld in samenwerking met de Provincie Noord Holland en het bedrijfsleven. In het programma is vastgelegd op welke thema's de partijen samen willen werken en welke middelen zij daarvoor hebben. Het REB heeft ook een loketfunctie voor bedrijven met regionale economische vragen.
In 2016 is de door de IJmond-gemeenten de Regionale Detailhandelsvisie vastgesteld.

Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 6 april 2017 het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022 (onderaan deze pagina te downloaden) vastgesteld. Het lokale beleid vloeit voort uit de gemaakte afspraken uit de Regionale Detailhandelsvisie IJmond, het provinciaal detailhandelsbeleid en de RetailDeals, waarin Beverwijk is aangewezen als regionale plaats voor detailhandel.

Ondernemerscoördinator

Met vragen over het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf, economische ontwikkelingen, vergunningen en subsidies, starterbijeenkomsten, themabijeenkomsten etc., kunt u terecht bij onze ondernemerscoördinator. Zij is uw 1e aanspreekpunt.

MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland

In november 2016 is de gemeente Beverwijk door ondernemers gekozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland. Een fantastisch resultaat waar we erg trots op zijn. Op de website van MKB-Nederland kunt u hier meer over lezen. Bij de landelijke verkiezing eindigden we op plaats 3 achter Rijssen-Holten en Bunschoten.

Ondernemersverenigingen in de IJmond

  • Ondernemersvereniging IJmond behartigt de belangen van de 500 bedrijven binnen de IJmond. Naast de directe belangenbehartiging vindt de OVIJmond het ook van groot belang dat de ondernemers in de IJmond elkaar beter leren kennen. www.ovijmond.nl
  • Stichting Beverwijk Centrum behartigt de belangen van het stadscentrum Beverwijk www.winkelstadbeverwijk.nl. Meer informatie over het Project Centrum leest u ook op www.rondjebree.nl
  • Belangenvereniging winkelcentrum Beverhof behartigt de belangen van haar winkeliers. De Beverhof is een overdekt winkelcentrum in het centrum van Beverwijk en is onlangs gerenoveerd: www.beverhof.nl.
  • VNO-NCW West is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW maakt zich sterk voor een goed ondernemers- en investeringsklimaat. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als internationaal niveau. www.vno-ncwwest.nl
  • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Beverwijk komt op allerlei manieren in actie om de collectieve en individuele belangen van de leden te behartigen. www.khn.nl/beverwijk

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk