Veranderingen eigen bijdrage Wmo

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Veranderingen eigen bijdrage Wmo

Veranderingen eigen bijdrage Wmo

RSS

In 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken.

Wat betekent dit voor u?

U betaalt per 1 januari 2019 een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken, ongeacht het aantal voorzieningen vanuit de Wmo. Als u in 2018 een hogere eigen bijdrage betaalde, past het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw eigen bijdrage automatisch aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Laag inkomen

Als u een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, betaalt u geen eigen bijdrage. Alleen als er iets wijzigt in uw persoonlijke of financiële situatie, kan het zijn dat hier verandering in komt. U betaalt echter nooit meer dan € 17,50 per 4 weken.

Lagere eigen bijdrage

Als u wel een eigen bijdrage betaalt in 2018, maar het bedrag is lager dan € 17,50 per 4 weken, dan betaalt u ook in 2019 alleen deze kosten, tenzij er in uw persoonlijke of financiële situatie iets wijzigt.

Wat kunt u verder verwachten?

Via het CAK ontvangt u in maart 2019 een beschikking waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage voor 2019 is. Het CAK verzendt alle facturen die betrekking hebben op 2018 nog aan u in de maanden januari en februari van 2019. Vanaf maart 2019 ontvangt u facturen over het jaar 2019 met het nieuwe eigen bijdrage bedrag.

Beverwijk, 8 januari 2019