Meldpunt Zorg en Overlast

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Meldpunt Zorg en Overlast

Meldpunt Zorg en Overlast

RSS

Vanaf 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) van kracht. Onderdeel van deze wet is dat iedere gemeente een meldpunt heeft waar inwoners en instanties melding kunnen doen wanneer ze denken dat iemand verplichte zorg nodig heeft. Voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland neemt Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland deze meldingen aan. Het betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. GGD Kennemerland voert tevens het verkennend onderzoek uit en kan als daar aanleiding voor is een verzoek tot aanvraag zorgmachtiging indienen bij de officier van justitie.

Meldpunt Zorg en Overlast GGD Kennemerland – Wet verplichte GGZ

Bij het meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland kunnen inwoners en instanties bezorgdheid kenbaar maken en melding doen als zij denken dat iemand (verplichte) zorg nodig heeft, maar dit zelf niet wil. Bijvoorbeeld als een inwoner verward gedrag vertoont, in een zwaar vervuilde woning leeft, of als iemand zware psychische problemen lijkt te hebben. De medewerkers van het meldpunt onderzoeken na een melding of er ondersteuning of zorg nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden. Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar op telefoonnummer 023-5159998 op ma t/m wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do t/m zo van 9.00 tot 22.00 uur. Of kijk voor meer informatie op de website van GGD Kennemerland en doe een digitale melding.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk