Grafiet en gezondheid

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Grafiet en gezondheid

Grafiet en gezondheid

RSS

Dinsdag 4 juni heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Het onderzoek grafiet en gezondheid is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd. Kijk voor alle informatie hierover op de website van de provincie (externe website).

Vragen?

In de IJmond ontstond onrust door de grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord op haar website:

Beantwoording bewonersvragen (nieuwsbericht website GGD 31 juli 2019)

Voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor meer informatie kijk op de website van de GGDKennemerland (externe link)

Informatiebijeenkomsten

Donderdag 6 juni heeft Tata Steel een toelichting gegeven op meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken (Roadmap 2030). De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 19 juni een bewonersbijeenkomst. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden. De GGD Kennemerland is aanwezig voor vragen over gezondheid in de leefomgeving met betrekking tot grafietregens.

Beverwijk, 7 juni 2019

Eerder nieuwsbericht d.d. 18 december 2018: Afspraken n.a.v. bijeenkomst Tata Steel

Afgelopen dinsdagavond spraken we met inwoners uit  Heemskerk, Velsen en Beverwijk over de uitstoot bij Tata Steel. We kijken terug op een waardevolle avond waar we veel informatie hebben gekregen van inwoners. We hebben geluisterd naar de zorgen, vragen en eventuele oplossingen.

Van deze punten is nog tijdens de avond een eerste actiepuntenlijst gemaakt. Dit deden we op basis van de prioriteit die de inwoners hebben aangegeven in de gesprekken. De avond werd afgesloten met de vraag aan de betrokken partijen voor welk actiepunt zij zich in gaan zetten.

De afspraken die gemaakt zijn:

 • Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat  – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten meenemen) – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Betere klachtenafhandeling, ook individuele klachten serieus nemen – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland en Hans van de Berg, directeur Tata Steel
 • Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel – Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk
 • Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd? -  Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk, Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland, Hans van den Berg, directeur Tata Steel, Mario Bakker, directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 • Een centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Gezondheid, inzicht in gezondheidseffecten – Marianne Steijn, wethouder gemeente Velsen
 • Meten – Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland
  • Verzamel- en informatiepunt meetinformatie en –onderzoek
  • Uitbreiden meetpunten (ultra)-fijnstof
  • Wetenschappelijk onderbouwing van het meetnet
  • Over gemeentegrenzen heen meten

Een mooie eerste aanzet voor een ‘agenda schone lucht’. Via de websites en sociale media van de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk informeren wij je vanaf nu regelmatig over de voortgang op de actiepunten.

Beverwijk, 18-12-2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk