Eerste stap richting veiliger maken Alkmaarseweg

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Eerste stap richting veiliger maken Alkmaarseweg

Eerste stap richting veiliger maken Alkmaarseweg

RSS

Na beƫindiging van de proef met de afsluiting gaan de gemeenten Beverwijk en Heemskerk nu over tot definitieve maatregelen om de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg veiliger te maken. Half april start de aanleg van wegversmallingen en komen er op de toegangswegen borden om de voorkeursroute in noordelijke richting voor automobilisten aan te geven. Samen met het aanpassen van de verkeerslichten op het kruispunt Plesmanweg zijn dit de maatregelen voor de korte termijn.

Minder verkeer en lagere snelheid

In 2014 zijn de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg ingericht als 30 km/h weg. Doel was de veiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren evenals de leefbaarheid van de omwonenden. Ondanks diverse maatregelen is de doelstelling onvoldoende bereikt. Zo rijdt er nog steeds te veel autoverkeer en is de snelheid te hoog. Hierdoor voelen fietsers en voetgangers zich niet veilig. In 2019 is de weg als proef tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Hoewel dit wel het gewenste effect had, bleken er teveel nadelen aan te kleven. Daarom zijn nieuwe maatregelen bedacht. Maatregelen voor de korte termijn worden nu ingevoerd. Later, bij de definitieve inrichting volgen andere maatregelen.

Maatregelen voor de korte termijn

De gemeente begint met maatregelen, die we snel kunnen uitvoeren. Daarbij kan de inrichting van de weg blijven zoals die nu is.

*Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we deze maatregelen half april uitvoeren. Als het rijk vanwege het coronavirus strengere maatregelen afkondigt, kan de planning vertragen.

De maatregelen zijn:

1. Wegversmallingen

Op drie plaatsen komen smalle vluchtheuvels, zichtbaar door zuiltjes op de heuvels en markeringen op de weg. Automobilisten moeten op elkaar wachten om te passeren. Dit verlaagt vanzelf de snelheid en vormt geen probleem voor fietsers. De wegversmallingen komen bij:

  • Rijksstraatweg-Elzenhof;
  • Rijksstraatweg-Krayenhofflaan;
  • Alkmaarseweg-Kuikensweg.

2. Extra borden voor doorgaand verkeer

Autoverkeer in noordelijke richting ziet direct wat de voorkeursroute is.

3. Aanpassen verkeerslichten kruispunt Plesmanweg

Minder lang en minder vaak groen voor autoverkeer, zodat deze route minder aantrekkelijk wordt.

Optimalisering inrichting

Naast invoering van de korte termijn maatregelen gaan we aan de slag met het uitwerken van de definitieve maatregelen. Zodra dit aan de orde is bespreken we dat eerst met de bewoners van de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg en andere belanghebbenden.

Beverwijk, 7 april 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Op maandag 1 juni (2e Pinsterdag) is het Stadhuis gesloten. 

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk