Bijeenkomst Sportakkoorden Beverwijk en Heemskerk

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Bijeenkomst Sportakkoorden Beverwijk en Heemskerk

Bijeenkomst Sportakkoorden Beverwijk en Heemskerk

RSS

Nationaal Sportakkoord

Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Lokale navolging

Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Beverwijk en Heemskerk. Beide gemeenten hebben van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kunnen zij ook een uitvoeringsbudget aanvragen.

Onafhankelijk

De gemeenten hebben Jan Janssens (Beverwijk) en Marja Pronk (Heemskerk) bereid gevonden om als sportformateurs het voortouw te nemen bij de samenstelling van de lokale sportakkoorden. De sportformateurs opereren onafhankelijk en zijn niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaan zij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen. Zij gaan op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Partners

Het sportakkoord legt de afspraken vast die daarover kunnen worden gemaakt. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in de lokale sportakkoorden wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Startbijeenkomst Sportakkoorden Beverwijk en Heemskerk
Dinsdag 25 juni: 19.00 - 21.00 uur
Zalencentrum De Jansheeren, Maltezerplein 1, 1961 JC Heemskerk

Heeft u of uw organisatie geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? Dan bent u toch welkom. U kunt zich aanmelden bij een van de sportformateurs. Zij zijn bereikbaar via sportformateur@sportakkoord-beverwijk.nl en info@sportakkoord-heemskerk.nl. Ook wanneer u meer informatie wenst kunt u langs deze weg contact opnemen met de sportformateurs.

Beverwijk, 20 juni 2019