Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Nieuwe stap richting Landgoed Adrichem gezet: ‘kanttekeningen bij verder proces’

  (23-10-2020)

  Beverwijk – Ondanks de coronacrisis gaat de ontwikkeling van Landgoed Adrichem gewoon door. Op de achtergrond wordt gewerkt om recreatie en sport een plek te geven voor alle Beverwijkers. Een volgende stap in het proces is dat de financieringsbehoefte van BHC Overbos en RKVV DEM geregeld wordt. Daarover oordeelde de raadscommissie positief, zij het met kanttekeningen op het gebied van inrichting en participatie.

  Lees verder
 • Beperk sociale contacten en reis zo min mogelijk

  (15-10-2020)

  In de veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf vandaag, woensdag 14 oktober 2020, om 22.00 uur een nieuwe noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet gisteren aankondigde, formeel geregeld. Het doel van de maatregelen is het aantal sociale contacten en reizen te beperken en hiermee de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor gebouwen van groot regionaal belang wordt nu geen uitzondering meer gemaakt op het maximale aantal van 30 personen in binnenruimtes. Daarmee komen de ontheffingen, die een aantal culturele instellingen in deze regio eerder kregen, te vervallen. Verder blijven de recreatiegebieden in Kennemerland ’s nachts verboden terrein, om illegale feesten tegen te gaan.

  Lees verder
 • Beverwijk Beter Bereikbaar

  (06-10-2020)

  Mobiliteitsvisie 2030

  Lees verder
 • Week tegen eenzaamheid

  (25-09-2020)
 • Afspraak maken? Doe dat via beverwijk.nl

  (21-09-2020)

  Beverwijk werkt voor het afspraken maken via de website afspraken.beverwijk.nl/internetappointments.

  Lees verder
 • Hallen 30 t/m 33 van De Bazaar weer open

  (03-09-2020)
 • De Bazaar krijgt aanvullende maatregelen opgelegd

  (27-08-2020)

  De activiteiten die normaal gesproken in de hallen 30 t/m 33 van De Bazaar in Beverwijk plaatsvinden, mogen niet elders op het terrein worden voortgezet. Dat liet burgemeester Martijn Smit van Beverwijk weten aan de directie van De Bazaar met wie hij vandaag een gesprek had. Deze maatregel geldt als nadere aanvulling op het spoedbesluit van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dat afgelopen weekend leidde tot de sluiting van de genoemde hallen tot zondag 6 september.

  Lees verder
 • Resultaat peiling gemeentewebsite

  (20-08-2020)
 • Nieuwe 150 kV-kabel door provincie moet voorzien in toenemende stroombehoefte

  (27-05-2020)

  Een nog aan te leggen ondergrondse elektriciteitsleiding tussen Beverwijk en Oterleek moet de toenemende vraag naar energie in de regio blijven faciliteren. Vandaag maakt de provincie de voorlopige route van de leiding bekend. 

  Omdat we met z'n alleen steeds meer elektrische auto's, airco's en datacenters gebruiken, groeit ook de vraag naar elektriciteit. Een deel daarvan wordt opgewekt door windmolenparken op zee en naar de kust getransporteerd. Om het daar vandaan ook bij bedrijven en huishoudens te krijgen, is de aanleg van de nieuwe leiding een must. 

  Lees verder
 • Eikenprocessierups in Beverwijk

  (14-05-2020)

  Eikenprocessierups in Beverwijk

  Begin april zijn de rupsen van de eikenprocessievlinder weer uit het ei gekropen. En die rupsen kennen we allemaal nog van vorig jaar! De eikenprocessierups is veel in het nieuws geweest omdat de haren van de rupsen behoorlijke overlast kunnen veroorzaken bij mensen. Dit varieert van huidklachten tot oogirritatie.

  Als we dit jaar weer nesten signaleren gaan we deze ook zoveel mogelijk verwijderen. Afhankelijk van de aantallen doen we dit in eerste instantie vooral op locaties waar veel mensen komen.

  Maatregelen tegen de rups

  Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, nemen we ook maatregelen waarmee we hopen dat de aantallen afnemen. Zo hebben we als gemeente zo’n 100 nestkastjes voor mezen opgehangen op locaties waar we weten dat de nesten vaak zitten of waar we de nesten verwachten. Ook maaien we het gras anders, zodat Beverwijk aantrekkelijk wordt voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.

  Daarnaast zijn we onze manier van grasmaaien aan het aanpassen. Door op een meer ecologisch verantwoorde manier te maaien hopen we ook de natuurlijke vijanden van de rupsen een prettige leefomgeving te bieden waardoor er minder rupsen zullen zijn in de toekomst.  En daarnaast zijn meer ecologisch beheerde bermen en gazons veel aantrekkelijker voor insecten zoals bijen en hommels maar natuurlijk ook voor vlinders.

  Wanneer is de rups actief?

  Nadat de rupsen uit het ei zijn gekropen duurt het nog drie maanden tot ze uiteindelijk ontwikkelen tot een vlinder. In de tussentijd vervellen ze tot wel vijf keer. Pas na de derde keer vervellen maakt de rups brandharen aan die voor de gezondheidsklachten kunnen zorgen. Dit is vaak in de maanden april tot en met juni.

  Locaties eikenprocessierups

  Wilt u nu weten waar de eikenprocessierups in Beverwijk aangetroffen is, dan zijn deze allemaal terug te vinden op de website www.Waarneming.nl. De gemeente heeft hier alle locaties met nesten van de eikenprocessierups het afgelopen jaar doorgegeven zodat voor iedereen inzichtelijk is waar ze aangetroffen zijn.

 • Noodverordening: aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

  (28-03-2020)

  In de Veiligheidsregio Kennemerland (de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) is per direct een nieuwe noodverordening van kracht. Nieuw zijn onder andere de sancties op groepsvorming, het verbod op evenementen en het verbod op strandhuisjes.

  Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en tevens burgemeester van Haarlemmermeer, is blij met deze maatregelen. ‘Ik besef dat hiermee een groot beroep op onze samenleving wordt gedaan. En ik zie ook de inspanning die iedereen levert om zich aan de maatregelen te houden. Maar we hebben afgelopen weekend ook gezien dat mensen zich er echt nog onvoldoende bewust zijn van de gevolgen van hun handelen. Zij gingen er in grote groepen op uit naar parken, stranden en recreatiegebieden. Dat is écht onverantwoord.’

  Samenscholingsverbod

  Groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden kunnen een boete krijgen, oplopend tot € 400 euro. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

  Verbod op evenementen

  De maatregel omtrent bijeenkomsten is verder aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Het gaat o.a. om festivals, theaters en bioscopen. De maatregel geldt nu ook voor bijeenkomsten van minder dan 100 personen. Uitzonderingen hierop zijn begrafenissen en kerkelijke bruiloften. Deze mogen
  doorgaan mits er geen 30 personen of meer zijn en er onderling anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Koningsdag en festivals zoals Bevrijdingspop in Haarlem zijn afgelast.

  Openbare leven

  Het openbaar vervoer blijft rijden en winkels kunnen openblijven, mits er maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenaamde contactberoepen mogen hun vak tot 6 april niet uitoefenen.

  Strandhuisjes en recreatiegebieden

  Voor strandhuisjes geldt dat zij niet opgebouwd mogen worden. Strandhuisjes die al zijn neergezet, mogen blijven staan, maar men mag er niet in verblijven. Sanitaire voorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen langdurig daar gaan recreëren.

  Schiphol

  De noodverordening geldt ook voor Schiphol. Daar zijn de afgelopen dagen maatregelen genomen om te zorgen dat reizigers, medewerkers en bezoekers kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand.

  Thuis blijven

  Verder geldt nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat echt moet, bijvoorbeeld voor boodschappen of om naar je werk te gaan als je niet thuis kunt werken. Blijf thuis als je ziek bent of klachten hebt zoals hoesten, niezen en verkoudheid. Heeft een gezinslid koorts, dan moet het hele gezin thuisblijven.

  Alle maatregelen gelden tot de minister vraagt om de noodverordening in te trekken. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.

  Lees verder
 • Actuele informatie over het coronavirus

  (19-03-2020)
 • Meldpunt Zorg en Overlast

  (10-03-2020)
 • Kentekenparkeren

  (26-02-2020)

  Vanaf 2 maart start gemeente Beverwijk met parkeren op kenteken op de gemeentelijke parkeerplaatsen. Gebruikers vullen op de parkeerautomaat eerst hun kenteken in. Daarna de vertrouwde instructies zoals de parkeerduur en de betaling.

  Lees verder
 • Gemeente Beverwijk stopt met WhatsApp

  (26-11-2019)

  Vanaf vrijdag 29 november 2019 is de gemeente Beverwijk niet meer bereikbaar via WhatsApp. WhatsApp heeft namelijk bepaald dat overheden en ondernemers geen persoonlijk WhatsApp-account meer mogen gebruiken.

  Lees verder
 • Buurtgroen

  (26-06-2019)

  De eerste ‘buurtgroen’-tuinen in Beverwijk zijn geopend. Met de onthulling van een opvallende groene tegel door wethouder Haydar Erol zijn de tuinen in gebruik genomen. De tegel geeft aan dat bewoners dit openbare groen onderhouden. Sinds een paar jaar zijn een aantal Beverwijkers al actief bezig met het beheren van stukjes groen in de openbare ruimte. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Westertuinen. Twee actieve bewoonsters met groene vingers houden hier een groenvak van de gemeente bij. Het gevolg is een opvallende border met bloeiende vaste planten.

  Recent is een speelplek in Westertuinen omgevormd. Medewerkers van de gemeente hebben samen met een aantal bewoners de mogelijkheden voor de inrichting besproken. Men had heel sterk de wens om zelf het groen te beheren en ook eigen groenten te verbouwen. Samen met de gemeente is hier invulling aan gegeven. Het resultaat is een groene ontmoetingsplek voor de hele straat.

  Gezocht: Beverwijkers met groene vingers

  We moedigen dit soort initiatieven aan. Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. Bewoners die ook graag een stukje groen van de gemeente willen onderhouden of bijvoorbeeld graag een geveltuintje zouden willen maken, kunnen contact opnemen.

  Spelregels Buurtgroen

  Als u een stukje groen van de gemeente wilt onderhouden zijn er een aantal spelregels:

  • Er dient vooraf toestemming verleend te worden door één van de toezichthouders Groen van uw buurt.
  • Het ‘Buurtgroen’ wordt ordelijk en net onderhouden en het gebruik ervan mag niet leiden tot overlast.
  • Eventuele bomen in het ‘Buurtgroen’ blijven in beheer van de gemeente.
  • Het ‘Buurtgroen’ blijft altijd eigendom van de gemeente. Dit geldt ook als u het terrein al lange tijd beheerd. Verjaring kan nooit aan de orde zijn.
  • U zorgt zelf voor de afvoer van het groenafval.
  • Deze en een aantal overige spelregels worden, na overleg, vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gemeente.

  Voorbeelden

  Boomvak

  Rondom een boom ligt vaak een strook die niet verhard is om zo de boom voldoende zuurstof te bieden. In deze boomspiegel kan lage beplanting worden aangebracht wat niet te diep wortelt.

  Plantenbak

  Op locaties waar plantenbakken staan is het mogelijk om een bak te adopteren. Als er niet al aantrekkelijke beplanting in staat, kunt u hier zelf plantjes in plaatsen. Naast het netjes houden van de plantenbak bent u ook verantwoordelijk voor het water geven in de droge periodes.

  Geveltuin

  Bij een geveltuintje wordt een strookje verharding grenzend aan de woning verwijderd en kan een klein tuintje worden aangebracht. Vooral woningen die geen voortuin hebben zijn geschikt, wel moet altijd bekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor een voetpad.

  Stadslandbouw

  De grotere oppervlakten hebben vaak een grotere invloed op de buurt. Er zijn meerdere bewoners bij het beheer betrokken. Dit vraagt dus om een uitgebreider proces waarbij de buurt op de hoogte wordt gebracht en waar meer afspraken moeten worden gemaakt. In Beverwijk is inmiddels een oude speelplek omgevormd naar een moestuintje en op een aantal plekken worden grotere groenvakken door meerdere bewoners beheerd.

  Contact

  Heeft u interesse in het beheren van een stukje groen in uw buurt, neem dan contact op met de Toezichthouder Groen van uw buurt via het contactformulier of neem telefonisch contact op via (0251-) 256 256.

  Links

  Voor meer inspiratie zijn hier een aantal interessante links, soortkeuze kan in overleg met Toezichthouder Groen plaatsvinden:

 • Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

  (27-05-2019)
 • Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  (21-03-2019)

  De uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in de gemeente Beverwijk:

  Lees verder
 • Meld verdachte situaties met de WaakSamen-app

  (29-10-2018)

  Met App WaakSamen moeiteloos en eenvoudig melding doen van verdachte situatie.

  Vanaf 1 oktober 2018 is de gemeente Beverwijk aangesloten bij de app WaakSamen. Deze app helpt inwoners om anoniem een melding te maken van verdachte situaties. De meldingen komen rechtstreeks bij de politie en de gemeente binnen. Zij kunnen op deze manier direct handelen en zijn beter op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in de verschillende buurten. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder
 • Afspraak maken?

  (15-10-2020)
 • We blijven thuis tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route

  (15-10-2020)

  Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route kunnen inwoners bij buurtbewoners langs voor vragen over duurzame maatregelen. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona kunnen de open dagen op 31 oktober en 7 november helaas niet doorgaan. Gelukkig zijn op de website www.duurzamehuizenroute.nl al veel verhalen te vinden én kan vanaf november online inspiratie opgedaan worden met een digitaal bezoek aan woningen.

  Lees verder
 • Website Sociaal team

  (30-09-2020)

  Vanaf woensdag 30 september 2020 heeft het Sociaal Team een eigen website.

  Lees verder
 • Ook later lekker wonen? Denk daar op tijd over na.

  (25-09-2020)
 • Gemeente Beverwijk sluit vier panden op het Midi Center

  (10-09-2020)

  Vandaag heeft de burgemeester van Beverwijk vier panden op het Midi Center in zijn gemeente gesloten voor een periode van 6 maanden. De sluiting vindt plaats op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) art. 2:80 verstoring openbare orde, wegens sterke aanwijzingen van ondergronds bankieren. Beverwijk heeft vorig jaar de APV aangepast om ondermijning te bestrijden. Dit is de eerste keer dat Beverwijk op grond van deze wijziging van de APV tot sluiten overgaat.

  Lees verder
 • Veiligheidsregio wijzigt spoedbesluit: Noordelijke deel van hal 30 mag onder voorwaarden open voor bezoekers

  (28-08-2020)
 • Kom niet naar De Bazaar voor specifiek kopen van verse en kant-en-klare voedingsproducten

  (27-08-2020)

  Het aanbod van verse- en kant-en-klare voedingsproducten in de hallen 30 t/m 33 van De Bazaar in Beverwijk ontbreekt morgen en ook dit weekend. Dat is het gevolg van het besluit van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in nauwe samenspraak met burgemeester van Beverwijk. Aangezien deze activiteiten ook niet naar elders op het terrein van De Bazaar mogen worden verplaatst, adviseren de VRK en de gemeente het publiek niet naar De Bazaar te komen als men enkel de verse- en kant-en-klare voedingsproducten uit de hallen 30 tot en met 33 wil kopen.

  Lees verder
 • Project Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) komende periode

  (13-07-2020)

  Na de zomer start TenneT met de aanleg van de kabels op land. Naast de al lopende voorbereidende werkzaamheden voor het toekomstige transformatorstation, start aannemercombinatie NRG voor TenneT met de aanleg van hoogspanningskabels tussen het strand van Wijk aan Zee en het bestaande hoogspanningstation in Beverwijk. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2020 en zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

  Lees verder
 • Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

  (22-05-2020)

  De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond in concept vastgesteld. Het programma richt zich op de balans tussen industrie en omgeving. Het conceptprogramma wordt de komende maanden met inwoners, ondernemers, gemeenteraden, provinciale staten en Tata Steel besproken.

  Lees verder
 • Speciale website over coronavirus is live

  (03-04-2020)

  De gemeente Beverwijk heeft een speciale website over het coronavirus:

  corona.beverwijk.nl

  Op deze website vindt u informatie, nieuws, het Steunpunt ondernemers en de meestgestelde vragen en antwoorden aan de gemeente

  De website wordt dagelijke geactualiseerd.

  Beverwijk, 3 april 2020.

 • Coronavirus (inwoners)

  (19-03-2020)
 • Video-boodschappen burgemeester Martijn Smit

  (17-03-2020)

  Burgemeester Smit heeft op 16 en 24 maart de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee in video-boodschappen toegesproken in verband met het coronavirus.

  Terugkijken? Kijk dan op:

        Bekijk de 2e video van burgemeester Martijn Smit op Youtube


  Tekst 1e video-boodschap d.d. 16 maart 2020

  Beste inwoners van Beverwijk, beste inwoners van Wijk aan Zee,

  Net als jullie heb ik gisteren gekeken naar de persconferentie die gegeven is. De consequenties van de nieuwe maatregelen zijn enorm. Ook voor ons hier in de gemeente.
  Ik doe een beroep op u om allemaal gevolg te geven aan de oproep van het kabinet. Al is dat ingrijpend voor het onderwijs, de horeca, kinderopvang en tal van zaken die vervolgens hier uit voortkomen.

  Het is belangrijk om allemaal verantwoordelijkheid te nemen. Immers doe je het niet voor jezelf dan doe je het wel voor een ander.
  Als gemeente proberen wij zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat wij ook open blijven. Ik vraag u wel voordat u hier naar toe komt eerst telefonisch een afspraak te maken via (0251-) 256 256, zodat wij alles goed kunnen kanaliseren.

  Ik roep u ook op om te blijven kijken naar de website van het RIVM. Daarnaast zullen wij op onze website zaken die echt van belang zijn voor onze gemeente ook publiceren.

  Ik leef werkelijk met u mee, want nogmaals, dit is fors wat er gebeurt.

  Ik dank iedereen die er voor zorgt om het dagelijks leven wel nog mogelijk te maken. Met name natuurlijk de mensen bij de hulpdiensten en mensen in de zorg.

  Tot slot vraag ik u dringend: volg de adviezen die gegeven zijn op. En ik weet dat dit veel vraagt van uw improvisatievermogen. We hebben dit niet eerder meegemaakt. En dat betekent dat het ook een beroep is op gezond verstand. En gelukkig zijn we daar goed in in Beverwijk en Wijk aan Zee.

  Dank u wel.

  Martijn Smit,
  burgemeester Beverwijk


  Beverwijk, 16 maart 2020

 • Maatregelen coronavirus (voor ondernemers)

  (04-03-2020)
 • Reactie IJmondgemeenten uitstoot Tata Steel

  (06-12-2019)

  Dinsdagavond 4 december zijn de colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen door Provincie Noord-Holland vertrouwelijk geïnformeerd over de uitstoot van de sinterkoelers bij Tata Steel. Na een melding van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof bij de sinterkoelers hoger is dan waar altijd van uit is gegaan en in de vergunning is opgenomen. Voor meer informatie zie de brief die Gedeputeerde Staten woensdagochtend 5 december naar Provinciale Staten heeft gestuurd.

  Lees verder
 • Japanse duizendknoop gespot? Meld het.

  (15-07-2019)

  Japanse duizendknoop, een plant met een naam zo mooi, en een enorme groeilust. Stoer en mooi, maar ongelooflijk hardnekkig. Beverwijk probeert hem in toom te houden. Wie hem spot, kan dat melden via Verbeter de buurt:

  Maak melding

  Lees verder
 • Grafietalarm zaterdag 8 juni 2019

  (08-06-2019)

  Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein.

  De IJmond-gemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er alles aan te doen om de grafietregens te stoppen.

  De provincie Noord-Holland doet een dringend verzoek aan Tata Steel/Harsco om zich te houden aan hun nieuwe maatregelen die ze in hun brief aan de provincie hebben gedeeld en daarnaast ook met de pers hebben gecommuniceerd. Deze oproep ondersteunen de IJmond-gemeenten van harte. Onze inwoners moeten zekerheid hebben dat de grafietregens nu daadwerkelijk stoppen.

  De IJmond-gemeenten staan in nauw contact met de provincie Noord-Holland en Tata Steel om de grafietregens te stoppen. Zodra meer duidelijk is delen wij dit met onze inwoners.

  Voor vragen over grafietregen en gezondheid kijk op de website van het RIVM.

  Beverwijk, 8 juni 2019

 • Lintjesregen 2019

  (26-04-2019)

  Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Smit aan zes inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in het Kennemer Theater. Alle gedecoreerden zijn persoonlijk door de burgemeester vanaf hun huisadres opgehaald en meegenomen naar het Kennemer Theater. Bij binnenkomst zaten familie, vrienden en andere genodigden al in de Grote zaal te wachten.

                     

  Op onze Facebookpagina staat een kort video-verslag.

  De volgende personen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen:

  Lees verder
 • Grafiet en gezondheid

  (18-12-2018)

  Dinsdag 4 juni heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Het onderzoek grafiet en gezondheid is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd. Kijk voor alle informatie hierover op de website van de provincie (externe website).

  Vragen?

  In de IJmond ontstond onrust door de grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord op haar website:

  Beantwoording bewonersvragen (nieuwsbericht website GGD 31 juli 2019)

  Voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor meer informatie kijk op de website van de GGDKennemerland (externe link)

  Informatiebijeenkomsten

  Donderdag 6 juni heeft Tata Steel een toelichting gegeven op meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken (Roadmap 2030). De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 19 juni een bewonersbijeenkomst. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden. De GGD Kennemerland is aanwezig voor vragen over gezondheid in de leefomgeving met betrekking tot grafietregens.

  Beverwijk, 7 juni 2019

  Lees verder
 • Geld vinden via vindsubsidies.nl

  (03-04-2018)

  Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl  makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of fondsen bekijken en aanvragen. Ook kun je er vragen stellen en advies krijgen over hoe je het beste een aanvraag kunt doen.

  Lees verder

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk