Meer zorgverzekering voor minder geld

Home > Inwoners & Ondernemers > Meer zorgverzekering voor minder geld

Meer zorgverzekering voor minder geld

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die we samen met Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een groot gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering en het verplicht Eigen risico (€ 385,--) is daarbij meeverzekerd. Daarnaast profiteert u van veel extra dekkingen. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daarbij de zorg kiezen die bij u past.

Meer informatie Gezondverzekerd.nl

NB. Dit is alleen mogelijk als u al verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid, óf als u nog geen landelijke zorgverzekering heeft en u moet zich voor het eerst verzekeren. Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, kunt u pas per 1 januari 2020 overstappen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Beverwijk
 • U heeft een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm 
 • Tot 120% van het bijstandsniveau geldt een maximale vergoeding voor de premie door de gemeente. Als u een inkomen heeft tussen 120% en 130% van het bijstandsniveau, dan krijgt u een lagere gemeentelijke bijdrage voor de premie

Voordelen:

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • Vergoeding van het verplicht eigen risico van de basisverzekering
 • Korting van 8% op de basisverzekering van Zorg en Zekerheid 
 • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en WMO eigen bijdragen.
 • Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de gemeentepolis naar deze video

Premies en pakketten 

Zorg en Zekerheid

U kunt kiezen uit 2 aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering)

 • Standaard: geschikt voor jongeren en lage zorgbehoefte
 • Top: geschikt voor chronisch zieken en gezinnen

Premiebedragen bij een inkomen tot 120% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 177,29 € 201,49
Gemeentelijke bijdrage €   34,86 €   46,11
Door u te betalen maandpremie  € 142,43 € 155,38

Premiebedragen bij een inkomen tussen 120% en 130% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 177,29 € 201,49
Gemeentelijke bijdrage €   14,25 €   20,00
Door u te betalen maandpremie € 163,04 € 181,49


Meer informatie

Telefonisch:

Bijstandsnormen per 1 juli 2019

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd netto exclusief
vakantietoeslag
120% 130%

alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen

€    978,90 € 1.174,68 € 1.272,57
gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger
dan pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.398,43 € 1.678,12 € 1.817,96
Pensioengerechtigden
alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen
€ 1.096,33 € 1.315,60 € 1.425,23
gehuwden, beiden pensioengerechtigd € 1.492,74 € 1.791,29 € 1.940,56

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk