Meedoen in de samenleving

Home > Inwoners & Ondernemers > Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving

Wanneer u in staat bent om te werken, dan moet u actief solliciteren. Uw klantmanager kan u daarbij helpen. Wij gaan uit van uw eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat u zoekt naar betaald werk. Kan dat niet, dan bekijken we de mogelijkheid tot aangepast werk of werken met behoud van uw uitkering. Lukt het u niet om genoeg te verdienen dan zorgen wij voor (aanvulling op). Een uitkering vraagt u aan op www.werk.nl. Als u een bijstandsuitkering krijgt omdat u niet in staat bent (betaald) werk te doen dan wordt een tegenprestatie verwacht.

Algemene uitgangspunten

 • meedoen is belangrijk
 • iedereen die kan werken doet dat ook
 • wij helpen mensen met een beperking bij het vinden van regulier werk

Wat betekent dat voor u?

Beverwijkwijzer

In de Beverwijkwijzer vindt u veel praktische informatie en contactgegevens van organisaties die u kunnen helpen.

U heeft een Wajong-uitkering

Als u op 31 december 2014 werkte in een sociale werkplaats dan blijft dat zo. Er worden nieuwe werkplekken bij bestaande bedrijven gecreërd. Zo blijft een beschutte werkomgeving mogelijk voor mensen die dit echt nodig hebben. Iedereen met een Wajonguitkering wordt door het UWV (externe website) opnieuw bekeken of u kunt werken. Kunt u niet werken, dan behoudt u uw Wajong-uitkering. Kunt u nog wel werken, dan valt u onder de Participatiewet.

Nieuwe aanmeldingen

Bent u jonger dat 27 jaar, dan wordt u opgeroepen door www.ijmondwerkt.com. Samen met u kijken we of u binnen 4 weken werk kunt vinden of een opleiding kunt starten. Lukt dat niet dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Tijdens de eerste 4 weken krijgt u geen uitkering. Later kan dat met terugwerkende kracht alsnog aan u betaald worden.

Bent u ouder dan 27 jaar dan wordt u na uw aanmelding op www.werk.nl door IJmond Werkt en de gemeente opgeroepen. IJmond Werkt helpt u bij het vinden van een baan. Dat kan zijn door middel van een sollicitatietraining en/of hulp bij het opstellen van uw CV. Wij helpen u tegelijkertijd bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Wat is er nog meer veranderd

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meerdere volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen tussen 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bij elkaar wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat met meerdere personen de woonkosten kunnen worden gedeeld. In onderstaand schema ziet u de uitkomst hiervan in verschillende situaties.

Schema kostendelersnorm

Individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is net als de langdurigheidstoeslag een geldbedrag dat de gemeente u 1x per jaar kan geven als u al een langere tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen (koelkast, televisie etc.) Voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen:

 1. u bent 21 jaar of ouder en uw inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan de bijstandsnorm
 2. u bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
 3. u heeft de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen
 4. en u bent niet in staat om met werken een hoger inkomen te krijgen.

Wij kijken of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. In een gesprek met een van onze medewerkers kunt u dat bewijzen doordat u bijvoorbeeld het gesolliciteerd, uw vakkennis hebt bijgehouden, een re-integratietraject gevolgd hebt of vrijwilligerswerk heeft gedaan. U moet dit kunnen aantonen.

Er wordt strenger gecontroleerd

U heeft de volgende (arbeids)verplichtingen:

 • U zoekt naar betaald werk door vacatures te zoeken, te solliciteren en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus
 • U zoekt in uw hele regio of nog verder weg. En als u werk vindt of wordt aangeboden, dan neemt u dat aan
 • Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen, mag u niet weigeren.Indien nodig en het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste 1 jaar en genoeg verdienen, dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt
 • U werkt actief mee met de gemeenteaan een plan van aanpak voor uw re-integratie. U houdt zich aan de gemaakte afspraken. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan
 • U houdt uw kennis en vaardigheden bij of verbetert deze voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. U sollicteert met een verzorgd uiterlijk en bent op tijd op uw sollicitatiegesprekdoet uw best bij sollicitaties bijvoorbeeld door u netjes te kleden, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek en werk.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u de afspraken niet nakomt, dan moeten wij u een strafmaatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering Voor het verstrekken van een uitkering, vraagt de gemeente om iets terug te doen voor de samenleving. We noemen dat een tegenprestatie. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. Wij vinden dat meedoen belangrijk is en dat het heel gewoon is dat u op een of andere manier iets terugdoet voor de samenleving die uw uitkering betaalt.

Fraude/boete

Bij fraude met een bijstandsuitkering wordt niet alleen de teveel betaalde bijstand teruggevorderd, maar ook een boete opgelegd. De boete is net zo hoog als het bedrag dat teveel aan bijstand is betaald. Wordt er dus bijvoorbeeld € 1000,- teruggevorderd, dan krijgt u ook nog eens een boete van € 1000,-. Bij herhaalde overtreding van de inlichtingenplicht wordt de boete 1 1/2 keer zo hoog. Als een cliënt inlichtingen heeft verzwegen of niet tijdig heeft verstrekt, maar er niet teveel is betaald, wordt een boete opgelegd van € 150,-. Dit is ook van toepassing bij het te laat inleveren van een inkomstenformulier.

Binnen de gemeente Beverwijk houdt het team sociale recherche/handhaving zich bezig met doen van onderzoek naar uitkeringsfraude. Als u een uitkering aanvraagt, krijgt u eerst een rechten- en plichtengesprek, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheden en spelregels. Ook vindt er vaak een huisbezoek plaats om te kijken of de informatie wel klopt met de woonsituatie.

Categoriale bijstand

Deze vorm van bijzondere bijstand is afgeschaft. Voor extra kosten die u moet maken vanwege hoge leeftijd of een chronische ziekte of beperking, kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel
 2. het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld
 3. en de kosten mogen nergens anders vergoed worden, bijvoorbeeld niet door de (zorg-) verzekeraar

Vraag altijd bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk waren en wijzen dan uw aanvraag af.

Alleenstaande ouders

Als alleenstaande ouder kunt u vanaf 2015 in aanmerking komen voor een hoger kindgebondenbudget, de zogenaamde alleenstaande-ouderkop van de Belastingdienst. U moet dit voor het einde van het jaar zelf aanvragen www.belastingdienst.nl.

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk