Laag inkomen

Home > Inwoners & Ondernemers > Laag inkomen

Laag inkomen

Beverwijk wil een gemeente zijn waar elke inwoner actief mee kan doen in de samenleving. Zo nodig zorgen wij hierbij voor financiële ondersteuning.

Aanvraag

Wilt u meer informatie over de minimagereling of wilt u voor de minimaregeling in aanmerking komen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Bijzondere bijstand. Dit kan via het KlantContactCentrum van de gemeente gedurende de openingstijden.
Voor de minimaregeling wordt een inkomensgrens gehanteerd van 110% van de bijstandsnorm. 
U kunt ook een formulier downloaden en deze ingevuld afgeven op het Stadhuis of verzenden via post (Postbus 450, 1940 AL Beverwijk) of per e-mail.

Minimaregeling aanvragen als uitkeringsgerechtigde


Minimaregeling aanvragen als niet-uitkeringsgerechtigde 

Voorschot Broodnood

Heeft u onverwachts geen inkomsten en kunt u geen boodschappen doen? Dan mag u een voorschot Broodnood aanvragen. Dit is een lening bij de gemeente. 

Bedrag voorschot Broodnood

 • Gehuwden (met/zonder kinderen) 250 euro
 • Alleenstaande ouders 200 euro
 • Alleenstaanden 100 euro

Meer informatie over het voorschot Broodnood kunt u vinden op de pagina voorschot Broodnood. Op de pagina voorschot Broodnood kunt u de regeling aanvragen.

Bijzondere bijstand

Met een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm (externe website) kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven die u heeft. Kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld eten, drinken, gas, water en licht, woninginrichting zijn normale kosten. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.

Voorwaarden

Wilt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Bijzondere bijstand. Dit kan via het KlantContactCentrum van de gemeente gedurende de openingstijden. U moet een aanvraag indienen voordat u de kosten maakt. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we ook naar uw vermogen. De kosten moet u daarna met bijvoorbeeld een aankoopbewijs aantonen en:

 1. moeten bijzonder noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld kosten bewindvoering/budgetbeheer of peuteropvang
 2. kunnen niet door uzelf (volledig) betaald worden
 3. worden niet door een andere instantie vergoed, bijvoorbeeld door uw ziektekostenverzekeraar

Individuele inkomstentoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en leeft u 3 jaar of langer van een laag inkomen en vermogen en is dat blijvend? U kunt dan recht hebben op de individuele inkomstentoeslag (vroeger heette dit langdurigheidstoeslag). U kunt hiermee bijvoorbeeld uw kapotte wasmachine vervangen of laten repareren. U moet deze toeslag zelf aanvragen. Voor 2020 tellen de volgende bedragen:

 • alleenstaande € 427,--
 • een alleenstaande ouder € 534,--
 • gehuwden/samenwonenden € 587,--

Individuele studietoeslag

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een arbeidsbeperking en volgt u momenteel een opleiding maar bent u niet in staat om het minimumloon te verdienen, dan kunt u Individuele studietoeslag aanvragen. Binnen een periode van 12 maanden kunt u eenmalig in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Met een afgeronde studie verstrekt u uw positie op de arbeidsmarkt.

Voor 2020 bedraagt de Individuele studietoeslag € 2.770,- voor een alleenstaande per jaar en € 2.974,- voor een alleenstaande ouder per jaar.

Minimaregelingen

Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wanneer u hier in uw situatie recht op heeft, kunt u voor uzelf of uw kinderen vergoedingen ontvangen voor verschillende kosten die u maakt. Denk bijvoorbeeld aan sport, uitstapjes of andere activiteiten.

Sociaal-culturele activiteiten

Voor kosten zoals:

 • lidmaatschap van de bibliotheek
 • bijdrage voor de muziek- en of toneelschool
 • duinkaart
 • toegangskaart van een museum of toneelstuk
 • een internetaansluiting (maximaal 1 aansluiting per huishouden)

kunt u een vergoeding aanvragen van € 100 per volwassene en per kind tot 4 jaar.

Kosten voor schoolgaande kinderen

Indirecte Schoolkosten

Vergoedingen voor boeken en schoolgeld (voortgezet onderwijs) kunt u via www.duo.nl aanvragen. Wanneer uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat, kan hij/zij daar een studiebeurs aanvragen.
Voor uw schoolgaande kinderen tot 18 jaar kunt u per kind een vergoeding aanvragen van € 135 voor een kind in het basisonderwijs en € 270 voor een kind in het voortgezet onderwijs.
Deze bijdrage is bestemd voor kosten van de school, zoals:

 • de ouderbijdrage
 • materiaal
 • gereedschap
 • boekentas
 • schrijfgerei

Computer

U kunt voor schoolgaande kinderen (8-18 jaar) 1x per 5 jaar, maximaal 2 per gezin, een bedrag van € 455,-- aanvragen voor een computer of laptop. Heeft u geen schoolgaande kinderen (8-18 jaar) en heeft u langdurig een laag inkomen, dan bestaat er een mogelijkheid voor een vergoeding voor 1 computer per 5 jaar.

Fiets

U kunt voor schoolgaande kinderen 6 - 18 jaar een bedrag van maximaal € 260 aanvragen voor een fiets. Dit kan per kind eens in de vijf jaar.

Sport en kinderen (Maatschappelijke participatie)

Sport is een van de mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt dit financieel mogelijk. Het Jeugdsportfonds vergoedt kosten voor de sport deelname. U kunt dit bij het Sociaal Team of de gemeente aanvragen. Is de vergoeding door het Jeugdfonds Sport & Cultuur niet voldoende? U kunt dan een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage voor deelname sport kind. Deze gemeentelijke bijdrage is maximaal € 350,00 per kind (tussen 4 en 18 jaar) per jaar.

Bovenstaande vergoedingen voor minimaregelingen worden na beoordeling van de noodzaak en de voorwaarden voor het hele bedrag toegekend. Gedurende een jaar moeten betaalbewijzen (bonnen, facturen, aankoopbewijzen) bewaard worden zodat de gemaakte kosten aangetoond kunnen worden.

Cultuur en kinderen

Cultuur is een van de mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt dit financieel mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt kosten voor cultuur deelname tot een bedrag van € 425. U kunt dit bij het Sociaal Team of de gemeente aanvragen (zie kopje aanvraag). 

Is de vergoeding door het Jeugdfonds Sport & Cultuur niet voldoende? U kunt dan aanvullend een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage voor deelname cultuur kind. Deze gemeentelijke bijdrage is eveneens maximaal € 450 per kind (tussen 6 en 18 jaar) per jaar.

De middelen moeten besteed worden aan lessen op kunst en cultuurgebied. Dit kunnen lessen zijn bij professionele instellingen en bij docenten voor actieve kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan amateurkunstverenigingen. Naast lesgelden kan het bedrag ook besteed worden aan aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

U kunt voor deze gemeentelijke regeling gedurende het hele jaar een aanvraag indienen. Na toekenning van de aanvraag wordt op basis van gemaakte kosten of op basis van een pro-forma nota, tot een bedrag van € 450 uitbetaald.

Korting op ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die we samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van extra’s.
De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. 

Hulp bij schulden

Bent u niet meer in staat om uw rekeningen te betalen? Wacht dan niet te lang en zoek tijdig hulp bij schulden.

Meer informatie

Nibud Geldkrant Special (externe link)

Heeft u vragen of wilt u weten waar u recht op heeft, maak dan telefonisch een afspraak via (0251) 256 256

Heeft u al een bijstandsuitkering dan kunt u tussen 9.00 - 16.00 uur terecht bij uw contactpersoon (0251) 256 256. (maak hier voor telefonisch een afspraak)

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk