Inrichting speelplek Oever

Home > Inwoners & Ondernemers > Inrichting speelplek Oever

Inrichting speelplek Oever

De Speelplek Oever (omgrensd door Schans, Spoorsingel, Graaf Florislaan en Oever) is nodig aan vervanging toe. In 2018 is een deel van het park gebruikt als opslag voor de werkzaamheden aan de Spoorsingel. Nu wordt een deel van het park gebruikt als opslag en parkeerterrein voor de werkzaamheden in de Graaf Janstraat, Sionstraat, Van Breenstraat en een deel van Oever.

In de zomer van 2018 is het ontwerp van het park Oever gepubliceerd en gepresenteerd aan bewoners. Er zijn een aantal bewoners langsgekomen bij de speelplek om hierover van gedachten te wisselen. Hieruit zijn enkele aanpassingen gekomen. Het hondenuitloopveld tegen de Graaf Florislaan is iets verbreed. Er is daarbij tussen de bomen en het grasveld een grasstrook bijgekomen. Ook worden er op verzoek van de bewoners enkele bankjes en/of een picknicktafel geplaatst. Het totaalontwerp van de Speelplek vindt u bij Downloads.

Vijver en voetbalveld

Op het deel tussen de Sionstraat/Oever en de Spoorsingel is al een vijver gegraven en een aantal schelpenpaden aangelegd. Ook is het nieuwe voetbalveld opgehoogd en het basketbalveld aangelegd. Eind januari 2019 zijn nieuwe bomen en hagen rondom deze speelvelden geplant. En de grasbermen zijn ingezaaid.

Speelplek als tijdelijk parkeerterrein

Begin 2019 is gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van het riool in de Graaf Janstraat, Van Breenstraat en Sionstraat. Tijdens de werkzaamheden kan in grote delen van de wijk niet geparkeerd worden en in de bovengenoemde straten zijn nauwelijks opslagmogelijkheden, daarom is een deel van de Speelplek Oever (tegenover Oever 62-124) ingericht als parkeerterrein en depot. Zie hiervoor Fasering Speelplek onder Downloads. De speeltoestellen die daar stonden zijn tijdelijk op een andere plek gezet.

Invulling speelplekken

Waar nu het tijdelijke parkeerterrein en opslagterrein is, worden straks twee nieuwe definitieve speelplekken aangelegd. Een speelplek voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. En een speelplek voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. In de tekening zijn dit de het blauwe en rode vlak tegenover Oever 62-124. Zie hiervoor de downloads Overzicht speelplek 1 en speelplek 2. Voor de inrichting van deze twee speelplekken hebben wij aan twee leveranciers gevraagd een ontwerp te maken. Deze ontwerpen kunt u bij de downloads inzien > Ontwerp 1 speelplekken en Ontwerp 2 speelplekken

Geen trampoline

Ondanks dat veel kinderen en bewoners de wens hebben uitgesproken om een trampoline te plaatsen wordt deze niet in het ontwerp meegenomen. Een trampoline  biedt ons niet de veiligheid die bij een openbare speelplek hoort en is qua beheer en onderhoud kwetsbaar én kostbaar. Wij snappen dat kinderen dit wel erg leuk vinden maar hieraan kunnen wij helaas niet tegemoet komen.

Keuze Inrichting Speelplekken

Op woensdag 12 juni 2019 tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden beide ontwerpen op de speelplaats Oever getoond. Bewoners en kinderen kunnen aangeven welk plan zij het leukste vinden. Ook presenteren wij de twee ontwerpen op basisschool De Sleutelbloem. Ook daar vragen wij de kinderen welk plan hun voorkeur heeft. Het ontwerp met de meeste stemmen gaan wij in het najaar aanleggen.

Uw reactie

Ook kunt u via onderstaande reactiemogelijkheid uw voorkeur voor de speelplekken doorgeven. Dit kan tot vrijdag 21 juni 2019. De twee ontwerpen vindt u bij de downloads. Als gemeente hebben wij geen voorkeur voor één van de ontwerpen. Beide ontwerpen zijn veilig, onderhoudbaar en worden aangelegd door bekende, gecertificeerde leveranciers.

Geef hier uw reactie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Spreeuw van de gemeente Beverwijk op via 0251-256256 of via e-mail

Downloads