Inrichting speelplek Oever

Home > Inwoners & Ondernemers > Inrichting speelplek Oever

Inrichting speelplek Oever

De Speelplek Oever (omgrensd door Schans, Spoorsingel, Graaf Florislaan en Oever) is nodig aan vervanging toe. In 2018 is een deel van het park gebruikt als opslag voor de werkzaamheden aan de Spoorsingel. De eerste helft van 2019 wordt het noordelijke deel gebruikt als depot en tijdelijk parkeerterrein voor de rioolwerkzaamheden in de Graaf Janstraat, Sionstraat en Van Breenstraat.

Een onderdeel van dit ontwerp is in maart 2017 toegelicht bij de inspraak over de rioolvervanging en herinrichting van de Graaf Janstraat, Sionstraat, Van Breenstraat en een deel van Oever. Dit onderdeel betreft de noodzakelijk te graven waterpartij voor het beheersen van het grondwater en regenwater in bovengenoemde straten. Gelijk met het maken van een waterpartij wordt het gebied tussen de graffiti-muur en de Graaf Florislaan opnieuw ingedeeld met speelplekken voor diverse leeftijdsgroepen. Hiervoor is een ontwerp welke nu gefaseerd wordt aangelegd.

Voormalig depot Reconstructie Spoorsingel

Op het deel tussen de Sionstraat en de Spoorsingel is de waterpartij gegraven en zijn al een aantal schelpenpaden aangelegd. Ook is het nieuwe voetbalveld opgehoogd en het basketbalveld aangelegd. Begin 2019 is gestart met het aanplanten van nieuwe bomen en hagen rondom deze speelvelden. Daaropvolgend worden de grasbermen ingezaaid.

Depot rioolvervanging Graaf Janstraat, Van Breenstraat en Sionstraat

Eind 2018/begin 2019 werd gestart met het uitvoeren van rioolvervangingswerkzaamheden in de Graaf Janstraat, Van Breenstraat en Sionstraat. Omdat tijdens deze werkzaamheden er in grote delen van de wijk niet geparkeerd kan worden en er in de bovengenoemde straten nauwelijks opslagmogelijkheden zijn, richten wij een deel van de Speelplek Oever (tegenover Oever 62-124) in als parkeerterrein en depot. Zie hiervoor Fasering Speelplek onder Downloads. De speeltoestellen die daar staan worden dan tijdelijk in het nu in te richten gedeelte geplaatst. Na voltooiing van deze werkzaamheden wordt ook deze strook ingericht conform het ontwerp.

Uitslag stemming

Over de invulling van de speelplek hebben we de inwoners gevraagd gevraagd of hun voorkeur aan te geven. De uitslag van deze stemming vindt u onder Downloads.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Spreeuw van de gemeente Beverwijk op via 0251-256256 of via e-mail

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram