Herinrichting Alkmaarseweg-Noord

Home > Inwoners & Ondernemers > Herinrichting Alkmaarseweg-Noord

Herinrichting Alkmaarseweg-Noord

Sinds de herinrichting van de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg (Heemskerk) zijn er klachten over de hoeveelheid (zwaar)verkeer, de snelheid ervan en de veiligheid bij het oversteken. Eind december 2018 hebben omwonenden hierover een brief ontvangen. Hierin stond de toezegging dat beide gemeenten met vervolgstappen komen. Vanwege de impact van de mogelijke vervolgstappen worden ook bewoners in de directe omgeving geïnformeerd.

Busroute

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben samen met Connexxion naar oplossingen gezocht. Dit heeft geleid tot het besluit om de bus niet meer over de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg te laten rijden.
Vanaf 28 of 29 april 2019 rijdt buslijn 79 via de Plesmanweg en Binnenduinrandweg. De huidige bushaltes op de Rijksstraatweg worden verplaatst naar de noordzijde van de rotonde Rijksstraatweg/Binnenduinrandweg.

Vervolgstappen

Als vervolgstap zijn er twee varianten die nader moeten worden uitgewerkt. We verwachten dat we hierdoor de klachten van bewoners en verkeersdeelnemers grotendeels weg kunnen nemen.

Variant 1:

Er komen aanvullende snelheidsremmende maatregelen op Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg.

Gevolgen variant 1:

  • Veiliger oversteken van en naar basisschool De Lunetten
  • Veiliger inpassing IJmondiale doorfietsroute (prioriteit beide gemeenten)
  • Doorgaand autoverkeer kan gebruik blijven maken van de route Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg, maar wordt wel gedemotiveerd

Variant 2:

Er komt een afsluiting halverwege Alkmaarseweg-noord/Rijksstraatweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar moet keren ter hoogte van de afsluiting.

Gevolgen variant 2:

  • Veiliger oversteken van en naar basisschool de Lunetten
  • Veiliger inpassing IJmondiale doorfietsroute (prioriteit beide gemeenten)
  • Geen doorgaand autoverkeer meer
  • Mogelijk sluipverkeer door de wijk Waterakkers
  • Bereikbaarheid voor autoverkeer neemt af

Bij geen van de twee varianten zijn er gevolgen voor het langzaam verkeer.

De afsluiting moet voldoen aan voorwaarden van nood- en hulpdiensten.

Inloopavond

Op 16 april was er een inloopavond in het gemeentehuis van Heemskerk waar informatie kon worden ingewonnen en waar inwoners hun voorkeur konden uitspreken. Het was ook mogelijk om online een voorkeur uit te spreken. Deze uitkomsten worden momenteel onderzocht.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met team Verkeer via telefoonnummer 0251-256256 of door een e-mail te sturen.