Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan

Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan

Het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) beschrijft een groot aantal verkeersmaatregelen voor de korte en lange termijn in en rond Beverwijk. Deze maatregelen moeten genomen worden om Beverwijk bereikbaar te houden, niet alleen met de auto, maar ook met de fiets en het openbaar vervoer.

Belangrijke kapstok in het plan is de ringstructuur van Beverwijk, bestaande uit een buitenring voor doorgaand regionaal verkeer, een stedelijke ring voor verkeer dat in de stad moet zijn en een centrumring voor verkeer dat in het centrum moet zijn. De N197 (Binnenduinrandweg), de Oostelijke Doorverbinding en de A22 zijn essentiƫle schakels voor de ringstructuur.

Een ander belangrijk punt in het plan is een samenhangend fietsnetwerk dat comfortabel, direct, aantrekkelijk en veilig moet zijn. Dit fietsnetwerk en voldoende stallingsmogelijkheden op de grote bestemmingen moeten zorgen dat meer mensen de auto laten staan en de fiets pakken, vooral op de korte afstanden. Ook het netwerk voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen, met het trein- en busstation van Beverwijk als belangrijkste overstappunt van de Noordelijke IJmond.

Mobiliteits- en vervoermanagement krijgen in het plan ook de aandacht. Voor bestaande en nieuwe bedrijven is het wenselijk dat zij meer sturing geven aan het reisgedrag van hun werknemers, waarbij uiteraard het doel is dat meer werknemers met het openbaar vervoer of met de fiets gaan reizen. Kijk op www.ijmondbereikbaar.nl voor meer informatie

Meer informatie

Verkeer en vervoer in Beverwijk

Beleidsadviseur verkeer (0251) 256 256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk