Exploitatieplannen

Home > Inwoners & Ondernemers > Exploitatieplannen

Exploitatieplannen

Het exploitatieplan is een plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening  (Wro). De gemeenteraad stelt gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, bestemmingsplanwijziging of een afwijkingsbesluit (op grond van de Wabo) een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staan deze bouwplannen beschreven.

In een exploitatieplan is geregeld dat de kosten die de gemeente maakt om een bouwinitiatief mogelijk te maken plaatsvindt door middel van het opleggen van een exploitatiebijdrage aan private grondeigenaren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de aanleg van een nieuw stuk weg. In de meeste gevallen zal de gemeente echter trachten de kosten te verhalen via het afsluiten van anterieure overeenkomsten.

De exploitatieplannen worden geopend op de externe website Ruimtelijke plannen.

1e herziening Woongebied Westelijk Beverwijk 2015

Meer informatie

Beleidsmedewerkers ruimtelijke plannen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk