Duurzaamheidslening

Home > Inwoners & Ondernemers > Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening

Energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Belangrijke maatregelen om onze overstap van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, te realiseren. Daarom stelt gemeente Beverwijk financiƫle middelen beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening. De komende drie jaar is er 1 miljoen euro beschikbaar.

Op initiatief van GroenLinks stelt gemeente Beverwijk een lening beschikbaar tegen aantrekkelijke lage rente van 1,6%. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en kleine verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden.

Met als ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, heeft gemeente Beverwijk nog een grote opgave te vervullen. Door deze financiƫle impuls wil de gemeente haar inwoners de kans geven energie en kosten te besparen, bij te dragen aan een beter milieu en het eigen wooncomfort te verhogen.

Voorwaarden en aanvragen

Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van een Duurzaamheidslening op de website de Omgevingsdienst IJmond via deze button:

Website ODIJmond

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk