Dierenwelzijn

Home > Inwoners & Ondernemers > Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze zorg en aandacht. De gemeente Beverwijk staat voor diervriendelijk handelen. Dit geldt voor gezelschapsdieren en in het wild levende dieren. 

De gemeenteraad van Beverwijk heeft in haar vergadering van 19 maart 2015 de Nota Dierenwelzijn 2015–2017 bepaald. Naast een morele verantwoordelijkheid tegenover dieren heeft de gemeente ook een juridische verantwoordelijkheid. De in Beverwijk gevonden dieren vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De juridische opvang- en verzorgingsplicht voor gevonden dieren laat de gemeente over aan deskundige organisaties in de regio:

Regelgeving en handhaving

Het Rijk gaat over de regelgeving en de handhaving van dierenwelzijn. De gemeente niet. Een gemeente is meer voorwaardenscheppend, zoals het financieel ondersteunen van de streekgebonden dierenwelzijnsorganisaties.

Meeuwenoverlast

Meeuwen Geven vooral in het voorjaar en zomermaanden geven overlast. Vanwege de Wet Natuurbescherming kunnen wij hier weinig aan doen. Wij nemen maatregelen om de overlast de verminderen. Dit leest u onderaan deze pagina in het document ‘Voorkom of verminder meeuwenoverlast’.

Circussen met (wilde) dieren

Ieder jaar nodigen wij maximaal twee circussen uit. Bij voorkeur een circus zonder dieren. Alleen circussen die goed omgang met dierenwelzijn zijn welkom. Alleen dieren die op de ‘positieflijst’ staan mogen ‘optreden’.

Wat kunt u zelf voor een dier betekenen?

Ziet u een dier in nood? Vermoedt u diermishandeling? Meld dit via het meldnummer 144 RED EEN Dier. Uw privacy is beschermd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u het nummer 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Het meldpunt is een onderdeel van de Nationale Politie. Speciaal hiervoor opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen de streekgebonden eenheid op een dier in nood af. De politie belt de dierenambulance of een andere organisatie.

Dierenmishandeling

Een dier mishandelen is verboden. Fysiek geweld tegen dieren is mishandeling, ook het uithongeren of verwaarlozen. Dieren hebben 5 zogeheten vrijheden. Een dier moet vrij zijn van:

  • honger, dorst of verkeerde voeding
  • fysiek en fysiologisch ongemak
  • ziektes, pijn of verwondingen
  • angst of
  • (chronische) stress om natuurlijk en soorteigen gedrag te vertonen

Vermissing van een dier

U kunt als eigenaar aangifte doen bij de politie. Ook kunt u een melding doen bij een centraal meld- en registratiepunt. Dit kan voor dieren die zijn gevonden in de gemeente Beverwijk bij de Dierenambulance Kennemerland of het Kerbert Dierentehuis. Ook kunt u bij Stichting Amivedi een vermissing aanmelden. Kosten voor verzorging en opvang zijn voor rekening van de eigenaar. Identificatie van honden met een chip is verplicht. Deze situatie geldt nog niet voor katten. Toch is het chippen van uw huisdier wenselijk. Dit vergroot de herenigingskansen.

Zwerfdieren en dode dieren

Wanneer u een dier zwervend aantreft of een kadaver vindt, kunt u de Dierenambulance bellen. Het verplaatsen van zwervend aangetroffen dieren of het ruimen van kadavers voert Dierenambulance Kennemerland uit.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk