Mededelingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Mededelingen

 • ERFGOEDVISIE KOESTER ERFGOED

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 26 september 2019 de Erfgoedvisie Koester Erfgoed heeft vastgesteld.

  Met het vaststellen van de visie heeft de raad de uitdaging aanvaard om (meer) verantwoordelijkheid te nemen. Er is gekozen voor een erfgoedvisie omdat wij de aanwezigheid van goed onderhouden erfgoed van belang vinden voor de leefbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente Beverwijk. Onze erfgoedvisie is gericht op goed beheer, onderhoud én herbestemming. De erfgoedvisie is een basis voor de uitvoeringsagenda.

  U kunt de Erfgoedvisie Koester Erfgoed inzien in het Stadhuis van Beverwijk aan het Stationsplein 48 in Beverwijk (tot 1 december 2019). De visie is digitaal te raadplegen via  www.beverwijk.nl onder het kopje monumenten.

  Beverwijk, oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders voornoemd

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 26 september 2019 de Erfgoedvisie Koester Erfgoed heeft vastgesteld.

  Met het vaststellen van de visie heeft de raad de uitdaging aanvaard om (meer) verantwoordelijkheid te nemen. Er is gekozen voor een erfgoedvisie omdat wij de aanwezigheid van goed onderhouden erfgoed van belang vinden voor de leefbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente Beverwijk. Onze erfgoedvisie is gericht op goed beheer, onderhoud én herbestemming. De erfgoedvisie is een basis voor de uitvoeringsagenda.

  U kunt de Erfgoedvisie Koester Erfgoed inzien in het Stadhuis van Beverwijk aan het Stationsplein 48 in Beverwijk (tot 1 december 2019). De visie is digitaal te raadplegen via  www.beverwijk.nl onder het kopje monumenten.

  Beverwijk, oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders voornoemd

 • Voornemen uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

 • Verwijdering van scooter zonder kenteken - Lindberghstraat