Uitbreiding vergunningplicht alcoholvrije horeca

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Drank- en horecavergunning > Uitbreiding vergunningplicht alcoholvrije horeca

Uitbreiding vergunningplicht alcoholvrije horeca

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: drank- en horecavergunning

De gemeente Beverwijk gaat verder met de gefaseerde invoering van de exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca. De burgemeester van Beverwijk heeft op 16 april 2019 besloten dat, met ingang van 1 juni 2019, alle alcoholvrije horecainrichtingen in de stad Beverwijk (met uitzondering van de horeca gelegen op de Bazaar) en alle coffeeshops en partycentra in de gemeente Beverwijk onder de vergunningplicht komen te vallen.

Dit betekent dat van de horecaexploitatievergunning zijn uitgezonderd:

  • Droge horeca in Wijk aan Zee;
  • Droge horeca op de Bazaar (behalve partycentra) en
  • Horeca in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet, een zorginstelling, een museum, een club- of buurthuis, kerkgenootschap, bedrijfskantine of – restaurant.

Ondernemers worden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een toelichting.

Sinds 1 september 2018 heeft de gemeente Beverwijk de toepassing van Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) uitgebreid en de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca ingevoerd. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde invoering van de vergunningplicht

Veiliger Beverwijk

De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Dit doet de gemeente onder andere door problemen integraal aan te pakken en handhavend op te treden wanneer nodig. De uitbreiding van de Wet Bibob en invoering van de horeca-exploitatievergunning zijn hier onderdeel van.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram