Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Drank- en horecavergunning > Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: drank- en horecavergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

In artikel 2:28 van de Apv Beverwijk is een regeling opgenomen over de horecaexploitatievergunningen voor alcoholvrije horeca. In verband met de grote hoeveelheid horeca-inrichtingen in de gemeente, wordt deze vergunningplicht gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 september 2018 heeft de gemeente Beverwijk de toepassing van Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) uitgebreid en de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca ingevoerd. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde invoering van die vergunningplicht.  In de praktijk betekent dit dat, met ingang van 1 september 2018, de horecaexploitatievergunning geldt voor:

  • Alle coffeeshops in de gemeente Beverwijk;
  • Alcoholvrije horecabedrijven in de zin van de Apv, zoals snackbars, cafetaria, shisalounges en lunchrooms, gelegen in de Zeestraat, Koningstraat, Baanstraat, Kennemerhof, Kennemerplaza.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de vergunningplicht uitgebreid naar de alcoholvrije horecagelegenheden in de wijk Oosterwijk.

Horeca gevestigd of behorende bij in een winkel, zorginstelling, museum, club- of buurthuis, kerkgenootschap of bedrijfskantine of – restaurant zijn vrijgesteld van deze vergunningplicht. Ondernemers worden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een toelichting.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram