Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen in een andere gemeente met kiezerspas

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen in een andere gemeente met kiezerspas

Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen in een andere gemeente met kiezerspas

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De burgemeester van Beverwijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

a.         Schriftelijke aanvraag

  1. Via de website van de gemeente of bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Beverwijk zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

b.     Mondelinge aanvraag

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 voor 12:00 uur de stempas over te leggen bij Klant Contact Centrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken, Stationsplein 48.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram