Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen bij volmacht

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen bij volmacht

Europees Parlementsverkiezingen 2019 - stemmen bij volmacht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De burgemeester van Beverwijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van het Europees Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019, een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

a.      Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Via de website van de gemeente Beverwijk of bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Beverwijk zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 4. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen

b.      Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent de achterkant van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

  Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk, telefoon 0251-256256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk