Alkmaarseweg 147C ingetrokken vergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning regulier > Alkmaarseweg 147C ingetrokken vergunning

Alkmaarseweg 147C ingetrokken vergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-03-2020
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Het college is bevoegd te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning en is daarbij ook bevoegd om een omgevingsvergunning in te trekken, bijvoorbeeld omdat er binnen 3 jaar geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

20130229 van 12 augustus 2013, Alkmaarseweg 147 C, het oprichten van 3 opslagboxen c.q. garageboxen. Er is geen gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning. Vergunninghouder is op 17 september 2019 gewaarschuwd dat het college voornemens is om de vergunning in te trekken indien er geen gebruik zal worden gemaakt van de vergunning. Op 23 oktober 2019 heeft de vergunninghouder aangegeven dat de vergunning ingetrokken kan worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk