Inspraak op concept Mobiliteitsvisie

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Inspraak > Inspraak op concept Mobiliteitsvisie

Inspraak op concept Mobiliteitsvisie

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk
Publicatiedatum: 01-07-2021
Soort bekendmaking: inspraak

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij op 22 juni 2021 besloten hebben de concept Mobiliteitsvisie (hierna: conceptvisie) vrij te geven voor inspraak.
 

Ter inzage

Vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus ligt de conceptvisie ter inzage. Via downloads kunt u de conceptvisie inzien. Ook kunt u de conceptvisie op het Stadhuis inzien.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk (voorkeur) of mondeling zienswijzen naar voren brengen op de conceptvisie.

De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk o.v.v. concept Mobiliteitsvisie. Uw zienswijze dient voor een juiste verwerking van de gegevens uiterlijk te zijn ingediend op de laatste dag waarop de stukken ter inzage liggen.

Voor een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr J. Tijkotte van het Ingenieursbureau via telefoonnummer 0251-256256.

Verdere proces

Na de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt en wordt de Mobiliteitsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.
 

Beverwijk, 1 juli 2021

Nieuws