1STARTPAGINA


De gemeenteraad stelt als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Het college voert beleid uit en is bij veel zaken zelf bevoegd om beslissingen te nemen. De gemeenteraad controleert wel of het college deze dagelijkse bestuurstaken goed uitoefent. De raad vergadert volgens dit vergaderschema. Het college komt in de regel iedere dinsdag in besloten vergadering bijeen.

Nieuws